Luxembursko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Európa
Štátne zriadenie: konštitučná parlamentná monarchia
Oficiálny názov štátu:
slovensky Luxemburské veľkovojvodstvo
miestny názov Groussherzogtum Lëtzebuerg/Grand-Duché de Luxembourg/ Großherzogtum Luxemburg
miestny názov v latinke Groussherzogtum Lëtzebuerg/Grand-Duché de Luxembourg/ Großherzogtum Luxemburg
anglicky The Grand Duchy of Luxembourg
Rozloha: 2 586 km2 km2
Počet obyvateľov: 562958(údaj z roku 2015)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Luxemburg Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg Luxembourg
Počet obyvateľov hlavného mesta: 111287 (údaj z roku 2015)
Úradný jazyk: luxemburský, francúzsky a nemecký
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
luxemburský 56%
francúzsky 16%
nemecký 2%
portugalský 14%
anglický 3%
Mena: Euro (EUR)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Belgické kráľovstvo 148 km
Francúzska republika 73 km
Nemecká spolková republika 138 km
Dĺžka pobrežia: 0
Administratívne územné členenie: Luxembursko sa delí na 3 samosprávne kraje (Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher), 12 kantónov, 118 obcí.
Územie je rozdelené do 4 volebných obvodov
Telefónna predvoľba: +35
Medzinárodná poznávacia značka: L
Internetová doména: .lu
HDP na obyvateľa: 86 216 € (údaj z roku 2015)
Miera nezamestnanosti: 5,7% (údaj z roku 2015)
Národnostné zloženie:
národnosť % zastúpenie
Luxemburčania 54%
Portugalci 16%
Francúzi 7%
Taliani 3,5%
Belgičania 3,3%
Nemci 2,2%
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
katolícke 68%
protestantské 2,3%
islamské 2,2%
ateisti 25%
Štátny sviatok
dátum sviatok
23.6. oficiálne oslavy narodenín veľkovojvodu Jean de Luxembourg
Vznik štátu: 11.05.1867 (Grousherzogdem Letzebuerg)
História v skratke:

Luxembursko založil v roku 963 gróf Sigefroid, veľkovojvodstvom sa stalo v roku 1815, zostalo v personálnej únii s Holandskom. V roku 1839 rozdelila Londýnska zmluva Luxembursko na dve časti, na frankofónnu časť, ktorá pripadla Belgicku, a na nemeckú časť, ktorá sa stala základom dnešného Luxemburska . Úplnú nezávislosť získalo v roku 1867.

Hlava štátu: Henri de Luxembourg
Predseda vlády: Xavier Bettel (od 4. 12. 2013)
Minister zahraničných vecí: Jean Asselborn (od 4. 12. 2013)
Dátum konania posledných volieb: 20.10.2013
Výkonná moc v štáte: vláda - 18 členov (predseda, 14 ministrov, 3 štátni tajomníci)
Zákonodarný orgán: jednokomorová poslanecká snemovňa (Chambre de Députés); 60 členov
Uznanie SR: 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
Časové pásmo: SEČ
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: www.mae.lu
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

ZÚ Brusel

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Brussels Ľ Ambassade de la République slovaque à Bruxelles
Street: Avenue Molière 195
Town:
slovak native
Brussels Bruxelles
ZIP:
State:
slovak native
Belgium Belgique
Phone: +32 23464261, +32 23401462, +32 23463597 (konzulárne oddelenie)
Mobile phone:
Fax: +32 23401464, +32 23401467
E-mail: emb.brussel@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/brusel
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu: Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území Luxemburska na základe platného cestovného pasu alebo platnej identifikačnej karty SR po dobu 3 mesiacov. Občiansky preukaz musí byť platný minimálne v čase vstupu do krajiny.
Colné a devízové predpisy: Tovar neobchodného charakteru dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od cla a dovozných poplatkov v tomto množstve (pre cestujúcich z krajín mimo EÚ):
· tabakové výrobky: 800 ks cigariet alebo 400 ks cigarillos alebo 200 ks cigár alebo 1 kg tabaku na fajčenie;· alkohol a alkoholické nápoje: 90 l vína (z toho najviac 60 l šumivého vína), 110 l piva, 20 l aperitívov a 10 l destilátov a liehovín.
Zakázaný alebo obmedzený je dovoz niektorých druhov živých zvierat, ich častí (ulity, krokodílie zuby) alebo výrobkov z nich (slonovinové sošky), niektorých druhov rastlín, strelných a sečných zbraní, predmetov kultúrnych alebo náboženských hodnôt a starožitností.
Doprava: CESTNÁ DOPRAVA
Cez južnú časť územia Luxemburska vedie východo-západným smerom (z Trier, SRN) európska diaľnica E44, prechádzajúca hlavným mestom Luxemburg. Tá sa za ním napája na európsku diaľnicu E25 z juhu (Metz, FR) pokračujúcu na západ (Arlon, Belgicko). Za používanie diaľníc sa neplatia diaľničné poplatky. Návestné tabule a značenia sú v jazyku daného regiónu - francúzštine, nemčine alebo luxemburčine. Maximálne povolené rýchlosti: v obci 50 km/hod., na hlavnej ceste 75-90 km/hod., na diaľnici 130 km/hod. Motocyklisti musia mať zapnuté svetlá aj počas dňa. Miera alkoholu v krvi je povolená do výšky 0,8g v 1l krvi. Motocyklisti musia mať zapnuté svetlá aj počas dňa.
Pokuty za priestupky sa pohybujú vo výške 13,- až 100,- Euro, ktoré vodiči platia na mieste činu. Osobitne sú účtované poplatky za odtiahnutie súkromnými odťahovými službami (do 120,- Euro).
Železničná doprava
Železničná doprava prepája južnú časť územia štátu. Mestská doprava v Luxemburgu
· metro, autobus, električka (od 6.30 do 0.30) · požičovne osobných automobilov
· taxík: tarifa = cca 0,80 Eur za 1 km; nočný príplatok = +10 %; nedeľný príplatok = +25 %Druhy a ceny pohonných hmôt
· Diesel = 0,90 Eur
· Špeciál (91okt) = 0,95 Eur · Eurosuper (95 okt) = 1,02 Eur
· Superplus (98 okt) = 1,12 Eur Väčšina čerpacích staníc je otvorená 24h denne 7 dní v týždni. Ak je čerpacia stanica zatvorená stále je možnosť čerpať pohonné hmoty a uhradiť poplatky bankovou kartou. Na dialniciach sú čerpacie stanice otvorené 24h denne.
Parkovacie poplatky
v priemere 1 až 2 Eur / 1 hod.V Luxemburskom veľkovojvodstve sú sankcie za prekročenie povolenej rýchlosti v rozmedzí 49-145,-EUR; za nepoužívanie bezpečnostného pásu 49,-EUR; za nepouzívanie predpísaného osvetlenia 49-74,-EUR; za nedanie prednosti v jazde 74,-EUR; za ohrozenie chodcov na prechodoch 74-145,-EUR; za nedanie znamenia o zmene smeru jazdy 74,-EUR a za porušenie zákazu predbiehania 49-145,-EUR. Za jazdu pod vplyvom alkoholu sa neukladá bloková pokuta, ale celá záležitosť je postúpená na súd a je v kompetencii sudcu rozhodnúť o výške a druhu sankcie.
DOPRAVNÉ SPOJENIE ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Letecké spojenie· niekoľkokrát denne cez Viedeň, Frankfurt, Mníchov
· luxemburská spoločnosť Luxair · z letiska v Ham (6 km od Luxemburgu); pre dopravu na Hlavnú stanicu Luxemburgu sú k dispozícii: - taxi služba (cca 18,- Euro)
- letisková autobusová kyvadlová doprava Luxair (4,- Euro) - mestská doprava (1,- Euro + 1,- Euro za batožinu)
Autobusové spojenie · spojenie linkami spoločnosti Eurolines cez Brusel alebo Štrasburg Vlakové spojenie
· 4 - 5 vlakov denne, lístok treba rezervovať 24 hodín dopredu · cez Viedeň a Prahu s prestupovaním v:
- Koblenz, Trier - Mníchov, Metz-Ville
- Štrasburg, Metz-Ville
- Štrasburg (cena jednosmerného lístka s povinným lôžkom = cca 190,- Euro)
Klimatické podmienky: Luxemburské klimatické podmienky sú bez výraznejších teplotných extrémov vďaka miernym prúdom od Severného mora. Pre dovolenky je odporúčané obdobie od mája do polovice októbra. Kým júl a august sú najteplejšími mesiacmi roka, jún a september sú najslnečnejšími. September a október ponúkajú turistom obdobie "babieho leta" s teplotami nad 20° C.
Zdravotná starostlivosť: Základnou podmienkou pre využívanie zdravotných služieb v Luxembursku je platba za služby. Občan SR má od vstupu SR do EÚ nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, ktoré platia pre občanov Luxemburska.
Pri ceste do Luxemburska je od 01.01.2006 potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá 30 dní.
Povinné očkovanie sa v Luxembursku od slovenských občanov nevyžaduje. Odporúča sa uzavrieť kompletné cestové poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí na pobyt v Luxembursku.
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Celková bezpečnostná situácia v Luxembursku je stabilná a trestná činnosť je nízka. Napriek tomu je potrebné byť ostražitý a chrániť si osobnú batožinu. Odporúča sa nenechávať osobné veci a batožinu v motorovom vozidle. V poslednom období boli zaznamenané prípady okradnutia - tzv. "carjacking", kedy dochádza ku krádeži pri zastavení vozidla na križovatke so svetelnou signalizáciou. Z tohoto dôvodu sa odporúča mať aj počas jazdy uzavreté dvere automobilu.
Práca v krajine: V súvislosti s rozšírením EÚ Luxembursko zaviedlo 2-ročné prechodné obdobie v oblasti voľného pohybu pracovných síl z NČK. Dňa 27. 4. 2006 informovala luxemburská vláda o rozhodnutí ponechať v platnosti aj po 1. 5. 2006 obmedzenia prístupu na pracovný trh pre občanov NČK s výnimkou Cypru a Malty. Podobne ako ďalšie krajiny Beneluxu pristúpi aj Luxembursko k zjednodušeniu procedúry vydávania pracovných povolení vo vybraných sektoroch. Konkrétne ide o oblasť hotelových a reštauračných služieb, poľnohospodárstva a vinohradníctva. V ostatných sektoroch sa bude skrátenie lehôt pre vydanie povolení posudzovať v závislosti od vývoja situácie na trhu práce. Vláda LU sa zároveň zaväzuje pristúpiť najneskôr v máji 2007 k prehodnoteniu a možným úpravám uvedenej praxe.
Dôležité telefónne čísla: Tiesňové volania (prvá pomoc, požiarnici) = 112Polícia = 113
Taxi = +352/48 00 58
Prenájom motorových vozidie l= +352/43 46 45
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE

Luxembursko - informácie pre podnikanie

AKTUÁLNE SPRÁVY
 • 12.08.2019
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Luxembursko
  ​Upozorňujeme cestujúcich do oblasti juhozápadného Luxemburska, aby rátali s možnými komplikáciami na cestách vrátane uzavretia niektorých úsekov.
 • ikonka galerie
  17.06.2019
  | Aktivity ministra | SR a EÚ | Luxembursko
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (17. júna 2019) zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Luxemburgu. Rada sa začala diskusiou o efektívnosti zahraničnej politiky EÚ. Ministri diskutovali o možnostiach zlepšenia prípravy a prijímania spoločných rozhodnutí na úrovni únie ako aj nástrojov na ich dosiahnutie s cieľom zvýšiť jednotu a posilniť pozíciu EÚ v súčasnom globálnom svete
 • ikonka galerie
  04.02.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Luxembursko
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Luxemburskom veľkovojvodstve Peter Kormúth odovzdal 30. januára 2019 poverovacie listiny do rúk Jeho Kráľovskej Výsosti veľkovojvodu Henriho.
 • ikonka galerie
  17.01.2019
  | Luxembursko
  S radosťou zverejňujeme informáciu, ktorú veľvyslanectvu SR v Bruseli, ktoré pokrýva aj bilaterálne vzťahy s Luxemburskom, zaslali zástupcovia Slovenskej a českej katolíckej misie v Luxembursku.
 • ikonka galerie
  26.06.2018
  | Aktivity veľvyslancov | Luxembursko
  Veľvyslanec Stanislav Vallo sa 23. júna 2018 zúčastnil na oslavách štátneho sviatku Luxemburského veľkovojvodstva.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://www.mae.lu
Dôležité telefónne čísla: Tiesňové volania (prvá pomoc, požiarnici) = 112Polícia = 113
Taxi = +352/48 00 58
Prenájom motorových vozidie l= +352/43 46 45
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

Spolupráca v oblasti školstva a kultúry sa realizuje na základe platného Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi SR a LU na roky 2005-2007 podpísanom v roku 2004 v Bratislave. V rámci programu spolupráce, ktorý sa realizuje na základe Kultúrnej dohody medzi vládou ČSSR a vládou LU z roku 1976, sa zmluvné strany zaviazali spolupracovať v oblasti vzdelávania, v oblasti kultúry a v oblasti spolupráce mládeže a športu. V máji 2005 sa pri príležitosti 1. výročia vstupu NČK do EÚ uskutočnilo významné kultúrne podujatie v opátstve Neumunster, na ktorom mala svoje zastúpenie aj SR formou hudobného vystúpenia slovenského jazzového speváka P. Lipu.

Krajania a krajanské komunity:

miestna slovenská krajanská komunita (cca 100 osôb)