M. Lajčák v Minsku rokoval s partnermi z Mongolska, Bieloruska a Gruzínska

1.11.2018 | Aktivity ministra | Bielorusko | Gruzínsko | Mongolsko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (1. novembra 2018) na okraj zasadnutia Úzkeho jadra Mníchovskej bezpečnostnej konferencie v Minsku stretol s ministrom zahraničných vecí a obchodu Mongolskej republiky Damdinom Tsogtbaatarom. Obaja partneri v nadväznosti na výsledky historicky prvej návštevy šéfa mongolskej diplomacie v SR v apríli tohto roku zdôraznili záujem na posilňovaní bilaterálnej spolupráce a pokračovaní intenzívnych kontaktov v politickej ako aj obchodnej oblasti. Dôležitým faktorom v tomto smere by mohli byť viacerí úspešní mongolskí absolventi slovenských vysokých škôl, ktorí majú záujem byť nápomocní pri napĺňaní uvedených ambícií. K rozvoju obchodno-ekonomických vzťahov by mohlo prispieť aj vytvorenie spoločnej hospodárskej komisie, ktorej zasadanie sa predpokladá v druhom polroku budúceho roka. Ministri vnímajú pozitívne taktiež finalizáciu rokovaní o uzavretí memoranda o porozumení medzi rezortmi zahraničia. Zároveň vyslovili pripravenosť rozvíjať spoluprácu v multilaterálnej oblasti, osobitne v kontexte blížiaceho sa predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Mongolsko sa stalo 57. účastníckym štátom tejto organizácie v novembri 2012.

 

M. Lajčák a bieloruský rezortný partner Vladimír Makej spoločne zhodnotili perspektívy dvojstranných vzťahov medzi oboma krajinami s dôrazom na obchodno-ekonomické aspekty, v ktorých obe strany vidia veľký potenciál a nenaplnené rezervy. Zároveň vyjadrili spokojnosť s doterajším prehlbovaním regionálnej kooperácie medzi jednotlivými mestami a krajmi na oboch stranách. Ministri diskutovali o realizácii programu Východného partnerstva. V tejto súvislosti sa zhodli, že po desiatich rokoch fungovania uvedeného programu je načase prísť s novým politickým impulzom pre ďalšie oživenie a prehĺbenie spolupráce medzi EÚ a šiestimi krajinami partnerstva, o čo má Minsk eminentný záujem. M. Lajčák informoval bieloruského ministra o prioritách slovenského predsedníctva vo V4, ale najmä v rámci OBSE, kde sa chceme zamerať na pomoc ľuďom, ktorí trpia v konfliktných oblastiach. „Slovensko si chce stanoviť v rámci predsedníctva ambiciózne, realistické a užitočné ciele,“ skonštatoval minister M. Lajčák. V tejto súvislosti akcentoval, že SR je kategorickým zástancom dodržiavania noriem medzinárodného práva. V. Makej ocenil pôsobenie M. Lajčáka v pozícii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN a vyjadril presvedčenie, že slovenský minister úspešne kontinuálne nadviaže na túto multilaterálnu etapu práve predsedníctvom v OBSE.

 

Tretie bilaterálne rokovanie absolvoval šéf slovenskej diplomacie s námestníkom ministra zahraničných vecí Gruzínska Lashom Darsaliom. Ústrednou témou tohto stretnutia bola perspektíva riešenia zmrazených konfliktov na území Gruzínska, čo má byť jednou z tém slovenského predsedníctva v OBSE. Gruzínsky námestník skonštatoval, že Tbilisi má napriek doterajšej stagnácii záujem prísť z možnosťami riešenia aktuálnej situácie. Minister Lajčák ocenil kroky Gruzínska v rámci napĺňania programu Východného partnerstva a vyzval L. Darsaliu, aby partnerská strana nepoľavovala vo svojom doterajšom úsilí a iniciatívne prichádzala s návrhmi, ktoré môžu krajinu viac priblížiť k EÚ. Zároveň ho ubezpečil, že SR bude naďalej pokračovať v poskytovaní rozvojovej pomoci Gruzínsku.

Minister Miroslav Lajčák s ministrom zahraničných vecí a obchodu Mongolskej republiky Damdinom Tsogtbaatarom. Minister Miroslav Lajčák s ministrom zahraničných vecí a obchodu Mongolskej republiky Damdinom Tsogtbaatarom. Rokovanie ministra Miroslava Lajčáka a bieloruského ministra zahraničných vecí Vladimíra Makeja. Rokovanie ministra Miroslava Lajčáka a bieloruského ministra zahraničných vecí Vladimíra Makeja. Minister Miroslav Lajčák s námestníkom ministra zahraničných vecí Gruzínska Lashom Darsaliom. Minister Miroslav Lajčák s námestníkom ministra zahraničných vecí Gruzínska Lashom Darsaliom.