Prvý projekt SlovakAid v Mexiku

14.8.2018 | Aktivity veľvyslancov | Oficiálna rozvojová pomoc | Mexiko

Veľvyslankyňa SR v Spojených štátoch mexických Alena Gažúrová podpísala 13. augusta 2018 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a Asociáciou pre podporu čítania, počúvania, písania a obnovy, ktorá je zároveň reprezentantom Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) v Mexiku. Slovensko v rámci Oficiálnej rozvojovej spolupráce SR (SlovakAid) podporí sumou 25-tisíc eur rekonštrukciu knižnice poškodenej ničivým zemetrasením v septembri 2017, v ktorej bude následne aktívne pracovať s deťmi, mládežou a rodičmi IBBY s cieľom prispieť k vzdelávaniu a rozvoju miestnej komunity. Za IBBY dohodu podpísala právna zástupkyňa a riaditeľka M. A. Galindo Ortega sprevádzaná prezidentom Riadiacej rady IBBY J. Arzozom Arbide.