Medzinárodný veľtrh FEICOBOL 2014

10.4.2014 | Ekonomické správy | Bolívia

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje, že v termíne 24. 4. – 4.5.2014 sa bude v priestoroch Recinto Ferial de Alalay v bolívijskom meste Cochabamba konať 31. ročník medzinárodného veľtrhu Feria Internacional de Cochabamba FEICOBOL 2014.

Podujatia sa zúčastňujú každoročne firmy z oblasti strojárenstva, textilného priemyslu, zdravotníctva, služieb, potravinárstva, stavebníctva, kožených výrobkov, veterinárnych produktov, šperkov, automobilového sektora a výroby nápojov.

Podujatie ponúka priestor pre získanie obchodných kontaktov, výmenu skúseností a poznatkov v daných odvetviach.

Viac informácií v anglickom a španielskom jazyku je možné získať na www.feicobol.com.bo .