Minister Dzurinda dostal medailu za prínos k rozvojovej pomoci

11.11.2011 | Aktivity ministra | Oficiálna rozvojová pomoc | Keňa | Južný Sudán

Minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda si v sobotu 12. novembra prevzal z rúk profesora Vladimíra Krčméryho zlatú medailu za prínos k rozvojovej pomoci. Medailu ministrovi Dzurindovi udelila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave za jeho angažovanosť v prípade rozvojovej pomoci pre Keňu a Južný Sudán. Slávnostný ceremoniál spojený s imatrikuláciami nových študentov sa uskutočnil v aule vysokej školy o 11:00.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pod vedením Mikuláša Dzurindu podporilo v júli tri humanitárne projekty pre krajiny Afrického rohu, okrem iného aj projekt Vysokej školy sv. Alžbety v severovýchodnej Keni. Táto krajina spolu s Južným Sudánom sú zároveň prioritnými krajinami oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a v oboch dlhodobo pôsobia slovenské mimovládne organizácie.