Minister Dzurinda schválil nové rozvojové projekty, vyše polovica prostriedkov pôjde do Kene, Južného Sudánu a Afganistanu

19.7.2011 | Oficiálna rozvojová pomoc | Keňa | Afganistan | Južný Sudán

Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda schválil 41 projektov z rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci SR pre rok 2011. Záujemcovia celkovo predložili 108 projektov v trinástich tematických výzvach. Tento rok sa po prvý raz rozlišovalo medzi dvomi komponentmi - štandardnou rozvojovou spoluprácou a technickou pomocou pre krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva Európskej únie.

Projekty podporené na základe návrhu Projektovej komisie Slovenskej republiky potvrdzujú narastúce programové zameranie slovenskej rozvojovej pomoci do subsaharskej Afriky a Afganistanu. V troch prioritných krajinách, ktorými sú Keňa, Južný Sudán a Afganistan, začnú slovenské subjekty na jeseň 2011 realizovať 13 nových projektov prevažne v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, na ktoré pripadá vyše polovica alokovaného rozpočtu. Zoznam schválených projektov je možné nájsť na oficiálnej stránke SlovakAid www.slovakaid.sk.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky bude ešte do 1. septembra iniciovať samostatné výzvy pre Bielorusko a Tunisko. Ich cieľom bude podpora tamojších demokratizačných procesov, posilnenie občianskej spoločnosti, zlepšovanie podnikateľského a hospodárskeho prostredia, ako aj zdieľanie slovenských skúseností z transformačného procesu a reforiem.