Minister M. Lajčák rokoval v Narve s partnermi z krajín V4, zo Severskej rady a z pobaltských štátov

7.3.2014 | Aktivity ministra | Slovensko a Európska únia | Slovensko a NATO | Slovensko a V4 | Estónsko

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák viedol v dňoch 6. – 7. marca 2014 delegáciu SR na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4), Severskej rady a pobaltských krajín (NB8) v estónskom meste Narva. Ministerskú schôdzku spoločne iniciovali Estónsko ako koordinátor spolupráce severských a pobaltských štátov, a Maďarsko ako súčasná predsednícka krajina Vyšehradskej skupiny.

Ministri zahraničných vecí V4 a NB8 prijali spoločné vyhlásenie k situácii na Ukrajine, v ktorom jednoznačne odsúdili narušenie teritoriálnej integrity a zvrchovanosti nášho východného suseda v dôsledku aktivít ruských ozbrojených síl na Kryme. Zároveň vyzvali novú ukrajinskú vládu, aby sa usilovala nájsť mierové východisko z krízy. (Text vyhlásenia v prílohe.)

Minister M. Lajčák v diskusii okrem iného vyzval členské krajiny Európskej únie, aby venovali zvýšenú pozornosť susedskej politike a rozširovaciemu procesu. „Osobitne nám záleží na naplnení integračných ambícií krajín západného Balkánu, samozrejme, za podmienky splnenia požadovaných kritérií,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Ministri sa tiež venovali bezpečnostným otázkam, vrátane prípravy summitu NATO, ktorý sa bude konať v septembri 2014 v južnom Walese. Krajiny V4 a NB8 majú záujem v budúcnosti užšie koordinovať pozície v oblasti európskej obrannej a bezpečnostnej politiky. V tejto súvislosti podporili myšlienku posilnenia spolupráce na úrovni bezpečnostných expertov a rezortov obrany.

Osobitný význam má tiež budovanie energetických a dopravných sietí v rámci paneurópskych koridorov prepájajúcich strednú a severnú časť Európy. Rozvoj infraštruktúry v smere sever-juh je prostriedkom k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a znižovaniu regionálnych rozdielov v Európe. Projekty spoločného záujmu, ako napríklad Baltsko-jadranský dopravný koridor, sú preto naďalej stredobodom pozornosti krajín V4 i NB8. Za jednu z hlavných priorít bolo tiež označené dobudovanie integrovaného trhu EÚ s energiami.

Slovenská republika má záujem na tom, aby zástupcovia troch regionálnych združení udržiavali pravidelný politický dialóg aj v budúcnosti. Medziregionálna spolupráca sa pozitívne premieta aj do vzájomnej koordinácie na pôde EÚ a NATO.

Minister M. Lajčák pozval všetkých účastníkov na ďalšie stretnutie v tomto formáte na jar 2015 na Slovensko. Ako predsednícka krajina V4 bude Slovensko organizovať toto stretnutie spoločne s Dánskom, ktoré bude na budúci rok predsedať skupine NB8.

Minister Miroslav Lajčák with the Director of the Department of Security Policy Manuel Korček. Minister Miroslav Lajčák with the Director of the Department of Security Policy Manuel Korček. Minister M. Lajčák s dánskym ministrom M. Lidegaardom. Minister M. Lajčák s dánskym ministrom M. Lidegaardom. Minister M. Lajčák s fínskym ministrom E. Tuomiojom. Minister M. Lajčák s fínskym ministrom E. Tuomiojom.
Minister M. Lajčák s maďarským ministrom J. Martonyim. Minister M. Lajčák s maďarským ministrom J. Martonyim. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a NB8. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a NB8. Press Conference. Press Conference.
Minister M. Lajčák počas tlačovej konferencie. Minister M. Lajčák počas tlačovej konferencie. Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a NB8. Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a NB8.