Ministerstvo zahraničných vecí schválilo projekty oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2012

14.3.2012 | Oficiálna rozvojová pomoc | Južný Sudán | Keňa | Afganistan

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na odporúčanie Projektovej komisie oficiálnej rozvojovej pomoci schválilo 9. marca 2012 projekty z rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2012. Záujemcovia celkovo predložili 106 projektov v celkovej hodnote 18,3 mil. eur v siedmych tematických výzvach. Schválených bolo 37 projektov v celkovej hodnote 6,5 mil. eur.

Projekty podporené na základe návrhu Projektovej komisie Slovenskej republiky potvrdzujú narastajúce programové zameranie slovenskej rozvojovej pomoci do subsaharskej Afriky a Afganistanu. V troch prioritných krajinách, ktorými sú Keňa, Južný Sudán a Afganistan, začnú slovenské organizácie v roku 2012 realizovať 12 nových projektov prevažne v oblasti zdravotníctva a vzdelávania.

Tento rok bola prvý raz zverejnená samostatná výzva na zapojenie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce, pričom záujem o dotáciu na realizáciu rozvojového projektu prejavilo 24 podnikateľských subjektov. Projektová komisia z nich podporila 10 rozvojových projektov.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu usporiadala, s účelom zvýšiť informovanosť o výzvach, päť regionálnych prezentácií, na ktorých propagovala Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska. Konzultácie k projektom rozvojovej spolupráce využilo viac ako 100 subjektov.

Zoznam schválených projektov bude zverejnený na oficiálnej stránke SlovakAid www.slovakaid.sk po informovaní úspešných a neúspešných žiadateľov.