Mongolsko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

Nenašli sa žiadne tlačové správy
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Ázia
Štátne zriadenie: republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Mongolsko
miestny názov Монгол улс
miestny názov v latinke Mongol Uls
anglicky Mongolia
Rozloha: 1 564 000 km2
Počet obyvateľov: 3,01 mil.(údaj z roku 2015)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Ulánbátar Ulaanbaatar (Улаанбатар) Ulan Bator
Počet obyvateľov hlavného mesta: 1,3 mil (údaj z roku 2013)
Úradný jazyk: mongolčina
Mena: Mongolský tugrik (MNT)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Čína 4677 km
Rusko 3543 km
Dĺžka pobrežia: vnútrozemský štát
Administratívne územné členenie: 21 aimakov (provincií) a okruh hlavného mesta
Miera nezamestnanosti: 9,4% (údaj z roku 2016)
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
budhizmus 50%
islam 4 %
bez vyznania 40%
Štátny sviatok
dátum sviatok
11.7. Nadaam (výročie nezávislosti 1921)
Vznik štátu: 26.10.1921 (Mongolská ľudová republika)
História v skratke:

Po páde dynastie Qing v Číne v roku 1911, Mongolsko vyhlásilo nezávislosť od novo vytvorenej Čínskej republiky. Nasledujúce obdobie prvej polovice 20. storočia bolo poznačené mocenským súperením medzi Sovietskym zväzom a Čínou. V roku 1924 bola zriadená Mongolská ľudová republika, v ktorej boli postupne eliminované všetky pan-mongolské hnutia a v priebehu 60. rokov 20. storočia plne nastolený komunistický režim podľa vzoru sovietskeho Ruska. Zmiernenie medzinárodnopolitickej situácie nastalo až v roku 1945 po jaltskej konferencii, na ktorej bola potvrdená nezávislosť Mongolska a následne v roku 1949 kedy došlo k vzájomnému uznaniu s novovytvorenou Čínskou ľudovou republikou. Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1990 Monglsko nastúpilo na cestu demokratizácie politického systému a liberalizácie ekonomiky, ktoré viedli k schváleniu novej ústavy v roku 1992 a tiež prijatiu Mongolska do regionálnych organizácií.

Hlava štátu: Tsakhia Elbegdorj (od 18. 6. 2009)
Predseda vlády: Jargaltulgyn Erdenebat (od júla 2016)
Minister zahraničných vecí: Tsend Munkh-Orgil (od júla 2016)
Výkonná moc v štáte: vláda
Zákonodarný orgán: parlament - Veľký chural
Uznanie SR: 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

ZÚ Peking

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Beijing
Street: Ritan Lu, Jianguomen Wai
Town:
slovak native
Beijing Beijing
ZIP:
State:
slovak native
China
Phone: +86 1065321530, +86 1065321531, +86 1065321537
Mobile phone:
Fax: +86 1065324814
E-mail: emb.beijing@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/peking
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
Consular Office of the Slovak Republic in Ulaanbaatar
Consular Office of the Slovak Republic in Ulaanbaatar
Konzul: Gotov Dugerjav
otvorený: 09.05.2012
adresa: Consular Office of the Slovak Republic
Sukhbaatar district
Khoroo 1
Jamiyan gunii street 14
Ulanbátar 211213

Mobil.: honorárny konzul: (976) 9900 8735, asistent honorárneho konzula: (976) 9909 8965
Tel.: 00976 7011 7011
Fax.: 00976 7011 7012
E-mail.: mongsub78@gmail.com
konzulárny obvod: Mongolsko
   
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Všetci držitelia cestovného pasu SR potrebujú na vstup do Mongolska vízum. Územie SR pokrýva Veľvyslanectvo Mongolska v Prahe, víza pre slovenských občanov vydáva ktorýkoľvek zastupiteľský úrad Mongolska na svete. K žiadosti o krátkodobé vízum je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:

  • cestovný doklad s platnosťou najmenej 6 mesiacov,
  • vyplnenú žiadosť a jednu fotografiu,
  • doklady potvrdzujúce účel návštevy – pozvanie, prípadne plán cesty,
  • oficiálna žiadosť organizácie (služobná cesta),
  • cestovné poistenie,
  • zaplatiť správny poplatok,
  • v prípade tranzitu je potrebné mať platný cestovný lístok a udelené vízum cieľovej krajiny.

 

Formuláre pre žiadosť o vízum: www.mfat.gov.mn / www.mfat.gov.mn

 

Za udelenie víza sa platí vízový poplatok bezhotovostnou platbou, výška ktorého závisí od druhu požadovaného víza. Vízum sa vystavuje v priebehu 1 týždňa, v prípade vystavenia do 24 hodín sa vyberá 100% príplatok. Nie je nutné preukazovať zabezpečenie finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom a pre pobyt neexistuje povinná výmena valút. Pri odlete z medzinárodného letiska v Ulanbátare sa platí letiskový poplatok vo výške 12 500 MNT (cca 7,6 EUR), deti do 6-tich rokov 6 250 MNT (cca 3,8 EUR).

Miestne špecifiká:

Pre cudzincov nie je prihlasovacia povinnosť na oddelení cudzineckej polície, pokiaľ doba pobytu neprekročí dĺžku 30 dní. Registráciu vykonáva Agentúra pre cudzincov a otázky občianstva v hlavnom meste alebo na policajnej správe v centrách provincií do 10 dní od príchodu na mongolské územie. Za nesplnenie registračnej povinnosti môže byť udelená pokuta až do výšky 1 mil. MNT.

Colné a devízové predpisy:

Mongolský colný systém vyžaduje registráciu dovážaných predmetov osobnej potreby i počas prevozu. Týka sa to hlavne spotrebnej elektrotechniky, šperkov výrobkov zo vzácnych kovov, alkoholu a cigariet. Zakázaný je dovoz narkotík, omamných látok, jedov, pornografie, strelných zbraní a munície bez povolenia príslušných úradov. Taktiež je zakázané vyvážať lovecké trofeje a starožitnosti bez príslušných povolení. Pre dovoz alebo vývoz rastlín a zvierat je povinná licencia, ktorú vydáva príslušné ministerstvo. Udelenie výnimky na dovoz zvierat je viazané na predloženie veterinárneho potvrdenia.Neplatí obmedzenie pre vývoz a dovoz valút. Nie je povinnosťou preukazovať zabezpečenie finančných prostriedkov a nie je povinná výmena valút. Výmenu valút odporúčame vykonať v hlavnom meste Ulánbátare, lebo mimo Ulánbátaru je veľmi málo zmenárni.Používanie platobných kariet nie je veľmi rozšírené a ich použitie je možné iba v niektorých hoteloch a obchodoch v hlavnom meste.

Zdravotná starostlivosť:

Pri vstupe do krajiny nie je povinnosť predkladať potvrdenie o zdravotnom poistení. Očkovanie nie je povinné, ale cestujúcim do Mongolska sa odporúča očkovanie proti hepatitíde A  a B. V niektorých častiach krajiny sa vyskytuje besnota a týfus.Z dôvodu nízkych hygienických návykov nie je vhodné konzumovať jedlá v reštauračných zariadeniach nižších kategórií, lebo hrozia črevné ochorenia. Neodporúča sa pitie neprevarenej vody z verejnej vodovodnej siete, konzumácia čerstvého neupraveného mlieka a mäsa.Územie Mongolska sa nachádza v nadmorskej výške 1300 - 1500 m.n.m., preto sa neodporúča v krajine dlhší pobyt u osôb, ktoré trpia na vysoký tlak alebo majú problémy kardiovaskulárneho charakteru.Na základe oznámenia Správy civilnej ochrany bola k 4. júnu 2001 vyhlásená karanténa z dôvodu šírenia sa infekčných nákaz – slintačka a krívačka, v okolí mesta Erdenet a obce Šámar v Selenginskom kraji. Od 1. mája 2003 bola na neobmedzenú dobu vyhlásená mimoriadna karanténa z dôvodu šírenia sa slintačka a krívačky v somonoch Ulánbadrach, Chuvsgul ajmaku Dornogobi (oblasť v juhovýchodnej časti Mongolska pri železničnej trati do Číny). Neodporúčame slovenským občanom cestovať do tejto oblasti.V Mongolsku sú štátne aj súkromné zdravotnícke zariadenia s rôznou úrovňou poskytovaných zdravotníckych služieb. Vo všeobecnosti platí, že zdravotnícka starostlivosť v mongolských zdravotníckych zariadeniach je na nízkej úrovni. Zdravotnícke zariadenia sú koncentrované predovšetkým vo väčších mestách.

Adresy / kontakty vybraných nemocničných zariadení:

Zubná klinika Dental Group (oproti mestskej pohotovosti)
Ulánbátar
Telefón: (11) 331 313

Songdo kórejská nemocnica Ulica:
Sukhbaatar duureg, 8 khoroo, Baga toiruu
Mesto:Ulanbátar
Telefón:
7011 1163

Nemocnica číslo 2, Boľnica Nomer 2
Mesto:
Ulánbátar
Telefón:
7015 0255

Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:

V Mongolsku nie je zatiaľ rozšírená závažná kriminalita, ale drobná pouličná kriminalita je veľmi častá. Najväčšie riziko krádeží, najmä u cudzincov, hrozí na preplnených miestach (trhy, dopravné prostriedky, pri prehliadke historických pamiatok a pod.). Neodporúča sa cestovať individuálne po krajine a nakupovať starožitné predmety z druhej ruky.

Dôležité telefónne čísla: požiarna služba = 101
polícia = 102 pohotovostná služba = 103
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Dôležité telefónne čísla: požiarna služba = 101
polícia = 102 pohotovostná služba = 103
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

nerealizuje sa<br/> SR poskytuje študentom z Mongolska štipendiá v rámci programu rozvojovej spolupráce MŠ SR, v rámci ktorej bolo v škol. roku 2010/2011 poskytnutých 6 vládnych štipendií

Krajania a krajanské komunity:

nie sú evidovaní