Monitorovacia návšteva projektov Slovak Aid v Južnom Sudáne

14.2.2012 | Oficiálna rozvojová pomoc | Južný Sudán

Výsledky dosiahnuté pri projektoch rozvojovej pomoci realizovaných z programu Slovak Aid v Južnom Sudáne sú veľmi dobré. Konštatovali to členovia pracovnej skupiny, ktorá bola na monitorovacej návšteve krajiny od 10. do 13. februára. Pracovnú skupinu viedla riaditeľka odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Karla Wursterová. Pracovná skupiny zároveň ocenila efektívnu spoluprácu slovenských organizácií s medzinárodnou donorskou komunitou v mieste pôsobenia.

Pracovná skupina navštívila Ekologické tréningové centrum v okresnom meste Rumbek, v ktorom realizovala rozvojový projekt mimovládna organizácia eRko. V spolupráci s rakúskou mimovládnou organizáciou DKA vybudovali tréningové centrum na výchovu mladých remeselníkov v odbore elektrikár, murár či tesár.

Ďalšou zastávkou pracovnej skupiny bolo regionálne zdravotnícke centrum v spádovej obci Mapuordit. V centre sa stretla s prorektorom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej prace sv. Alžbety v Bratislave profesorom MUDr. Jurajom Bencom, ktorý v predchádzajúcich rokoch pracoval v tejto nemocnici a je jedným zo zakladateľov zdravotníckeho zariadenia. V zdravotníckom zariadení v súčasnosti pracuje jedna slovenská lekárka a zdravotná sestra v rámci projektu rozvojovej pomoci, ktorý zabezpečuje Trnavská univerzita. Nemocnica poskytuje miestnemu obyvateľstvu štandardné zdravotnícke služby a pacienti prichádzajú do nemocnice aj zo vzdialených oblastí. Výnimočnou aktivitou nemocnice je pravidelná návšteva pacientov zdravotníckym personálom nemocnice vo vzdialených osídleniach. Výsledky slovenskej rozvojovej pomoci v oblasti zdravotníctva ocenil aj minister zdravotníctva Južného Sudánu, ktorý navštívil nemocnicu v Mapuordite začiatkom februára. Vláda Južného Sudánu prispieva na mzdy miestnych zdravotníckych pracovníkov a víta spoluprácu v oblasti zdravotníctva so zástupcami donorských krajín.