Možnosti štúdia na Slovensku

5.12.2018 | Srbsko

V nadväznosti na rastúce žiadosti o poskytnutie informácií o možnostiach absolvovania vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike, SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra, v rámci svojej internetovej stránky rozšírila sekciu „Study in Slovakia“. V danej sekcii sa nachádzajú podrobnejšie informácie a odkazy na relevantné stránky, ako aj PDF verzie publikácií, ktoré SAIA vydáva (v anglickom jazyku).

 

Priamy link: https://www.saia.sk/en/main/study-in-slovakia/

Publikácie na stiahnutie: https://www.saia.sk/en/main/study-in-slovakia/downloads