MZV SR opakovane odporúča občanom necestovať do Sýrie

15.6.2011 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Sýrska arabská republika

Vzhľadom na pokračujúce nasadzovanie armády pri potláčaní protestných demonštrácií a s nimi súvisiacimi vojenskými operáciami vrátane uzatvárania hlavných cestných komunikácií, odpájania mobilných telefónnych sietí i internetu, dochádza v Sýrii k zhoršovaniu celkovej situácie.

MZV SR opätovne vyzýva občanov SR, aby do Sýrie necestovali. Zároveň odporúča občanom SR, ktorí sa v Sýrii nachádzajú a situácia im to umožňuje, aby z krajiny odcestovali.