Namíbia: Obchodné príležitosti v projektoch obnoviteľných energetických zdrojov

12.6.2014 | Ekonomické správy | Namíbia

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni informuje, že Namíbia spúšťa Národný energetický program pre zlepšenie zásobovania krajiny energiami. V rámci neho sa majú obnoviť viaceré existujúce elektrárne ako aj postaviť nové. Vláda hľadá nezávislých dodávateľov pre nasledovné projekty:

• výstavba Kudu Gas Project: NamPower, štátna firma, ktorá má na starosti zásobovanie elektrickou energiou, plánuje výstavbu plynovej elektrárne s kapacitou 800 MW a nákladmi 1,3 mld. USD a so začiatkom stavebných prác v r. 2018;

• výstavba solárnej elektrárne s kapacitou 30 MW - pre výstavbu sa hľadá investor - Independent Power Producer;

• výstavba elektrárne s kapacitou 250 MW, ktorá má byť postavená formou Public-Private Partnership (PPP);

• dodávka technológie pre uhoľnú elektráreň van Eck ;

• dodávka technológie pre vodnú elektráreň Ruacana;

• výstavba vodnej elektrárne Baynes na rieke Kunene na angolských hraniciach s kapacitou cca. 600 MW.

Bližšie informácie poskytne Veľvyslanectvo Namíbie vo Viedni na adrese: nam.emb.vienna@speed.at .