Odlet leteckého špeciálu s humanitárnou pomocou SR pre Haiti

22.1.2010 | Oficiálna rozvojová pomoc | Haiti

Z letiska M.R. Štefánika Bratislava odlieta 22. januára 2010 o 20.00 hod.letecký špeciál Ministerstva vnútra SR, ktorý prevezie pripravenú materiálnu humanitárnu pomoc ako aj 18-členný záchranársky a zdravotnícky tím s poľnou nemocnicou do Paríža. V Paríži bude materiál preložený a náš záchranársky a zdravotnícky tím prestúpi do francúzskeho lietadla, ktoré ho prevezie na Haiti.

Prepravu slovenského humanitárneho personálu zabezpečovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci s MZV Francúzska. Odlet z Paríža je plánovaný na sobotu 23. januára ráno. Odovzdanie humanitárnej pomoci SR na Haiti sa predpokladá v nedeľu 24. januára 2010. S tímom zdravotníkov a záchranárov sa príde rozlúčiť štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR Oľga Algayerová. Ceremoniál sa uskutoční dnes 22.1. o 19.00 hod. v priestoroch starého letiska