Odovzdanie poverovacích listín veľvyslanca R. Hoštáka v Havane

30.6.2018 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Kuba

Poverovacie listiny do rúk Miguela Maria Díaz-Canela Bermúdeza, predsedu Rady štátu a predsedu Rady ministrov Kubánskej republiky, odovzdal 29. júna 2018 v Havane slovenský kariérny diplomat Roman Hošták a oficiálne sa tak ujal funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Kubánskej republike.

 

Po zmenách v krajine (po 19. apríli 2018) sa poverovacie listiny opäť odovzdávajú do rúk najvyššieho predstaviteľa Kubánskej republiky.

 

Súčasťou slávnostnej ceremónie v Paláci revolúcie v Havane bola audiencia u najvyššieho predstaviteľa Kubánskej republiky, počas ktorej bol prerokovaný aktuálny stav rozvoja dvojstranných vzťahov. V rozhovore boli potvrdené obojstranné ambície naďalej upevňovať spoluprácu a partnerstvo medzi Slovenskou a Kubánskou republikou vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, so špecifickým dôrazom na sektor energetiky, biomedicíny a dopravnej infraštruktúry.

 

Na audiencii sa zúčastnil aj Bruno Eduardo Rodríguez Parilla, minister zahraničných vecí Kubánskej republiky.

 

Obaja najvyšší kubánski predstavitelia popriali novonastúpenému slovenskému veľvyslancovi veľa úspechov v jeho diplomatickej misii.