Odporúčanie MZV SR pre cestujúcich na Ukrajinu

7.11.2009 | Aktivity ministra | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Ukrajina

V súvislosti s epidemiologickým šírenim chripky na Ukrajine Ministerstvo vnútra SR rozhodlo o uzatvorení (od nedele 8. novembra od 7. hodiny až do odvolania) hraničného priechodu Ubľa - Malyj Bereznyj na slovensko-ukrajinskej hranici. Ministerstvo zahraničných vecí SR preto občanom odporúča, aby cesty na Ukrajinu zvážili a pokiaľ je to možné, dočasne odložili, kým sa chrípková situácia na Ukrajine nestabilizuje.

V prípade nevyhnutných ciest Ministerstvo zahraničných vecí SR občanom odporúča, aby doržiavali hygienicko-preventívne opatrenia a vyhýbali sa miestam a uzavretým priestorom s vyššou koncentráciou osôb.

Na hraničný priechod Vyšné Nemecké, ktorý ostáva v prevádzke, ministerstvo vnútra sústredí všetky kapacity, či už ide o 24-hodinovú lekársku službu, ako aj o zariadenia na meranie technického stavu vozidiel. Policajti a colníci sú naďalej vybavení respirátormi, rúškami a jednorazovými rukavicami.