Opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID-19 – Kiribati

5.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kiribati

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre si v reakcii na eskalujúci vývoj vo veci šírenia koronavírusu COVID-19 dovoľuje informovať občanov Slovenskej republiky o postupne zavádzaných opatreniach zo strany úradov krajín jeho akreditácie a priakreditácie.

 

Všetci cestujúci do štátu Kiribati sú povinní vyplniť formulár s vyhlásením o zdravotnom stave a tiež poskytnúť kópie svojich elektronických cestovných lístkov a leteniek. Všetkým cestujúcim bude meraná telesná teplota na medzinárodných letiskách a v prístavoch na Kiribati.
 

 

Všetci cestujúci z teritórií a krajín: Čína (vrátane Hong Kongu, Macao, Taipei), Taliansko, Irán, Južná Kórea, Singapur, Japonsko, Malajzia, Vietnam, Austrália, Thajsko, Spojené štáty americké, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Nórsko, Holandsko, Chorvátsko, Grécko, Fínsko, Dánsko, San Maríno, Kanada, Dominikánska republika a Indonézia sú povinní stráviť najmenej 14 dní mimo týchto krajín a oblastí pred ich príchodom na Kiribati. Aktualizovaný zoznam krajín je uverejnený na stránkach Ministerstva zdravotníctva štátu Kiribati. Po uplynutí tohto obdobia musia cestujúci pred príchodom na Kiribati podstúpiť lekársku prehliadku, ktorá potvrdí, že netrpia ochorením koronavírusu COVID-19. V prípade, že cestujúci nedodržia požadovaných 14 dní a pricestujú na Kiribati skôr, môžu byť uvedení do karantény alebo deportovaní do krajiny pôvodu v závislosti od ich zdravotného stavu. 
 

Toto cestovné obmedzenie je platné aj pre cestujúcich s trvalým pobytom na Kiribati a je platné až do odvolania.
 

 

Nový druh ochorenia je prenosný z človeka na človeka, môže sa šíriť vzduchom a spôsobiť fatálne následky. Z tohto dôvodu apelujeme na občanov Slovenskej republiky, aby počas pobytu v regióne vyhli kontaktu s chorými ľuďmi, dbali na osobnú hygienu, vrátane umývania rúk, ako aj na hygienu potravín a vystríhali sa kontaktu so živými zvieratami a rešpektovali inštrukcie príslušných miestnych úradov. Pokiaľ sa vyskytnú symptómy typické pre toto ochorenie (predovšetkým kašeľ a horúčka), odporúčame čo najskôr vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc.
 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s prepuknutím koronavírusu zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnom čísle: +421 917 222 682. Verejnosti budú poskytnuté informácie k aktuálnej situácii, rozsahu výskytu nového koronavírusu, či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v postihnutých oblastiach, respektíve sa vrátili z oblastí, kde sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného koronavírusom.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre: +61 487 201 047 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

 

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.