Oslava 100. výročia založenia Československej republiky v Rijáde

31.10.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Saudská Arábia

Spoločnou slávnostnou recepciou, ktorá sa konala 28. októbra 2018 v priestoroch Zastupiteľského úradu ČR v Rijáde (KSA), si zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v Káhire a Českej republiky v Rijáde pripomenuli 100. výročie založenia Československej republiky. Na oslavách sa zúčastnili oficiálni saudskí predstavitelia, zástupcovia diplomatického zboru, zástupcovia podnikateľskej sféry a krajania Česka a Slovenska žijúcich v Saudskej Arábii. Medzi významných hostí patril ihmi bin Shaimi bin Fwaiz, štátny tajomník kancelárie jeho výsosti princa Faisala bin Bandara, ktorý oficiálne otvoril slávnostnú recepciu.

 

Konzulka ZÚ SR v Káhire Ivana Majerová poďakovala za možnosť spoločne osláviť 100. výročie založenia Československa na pôde ZÚ ČR v Rijáde. V príhovore zdôraznila význam vzniku spoločného štátu v roku 1918, ktorý bol založený na rovnakých hodnotách, spoločných tradíciách a v súlade s demokratickými princípmi. Vyzdvihnuté bolo aj pokojné rozdelenie spoločnej republiky a taktiež 25 rokov spoločnej excelentnej susedskej spolupráce oboch štátov po rozdelení. Spoločná slávnostná recepcia bola dôstojným pripomenutím okrúhleho výročia a zároveň pretrvávajúcim odkazom bratstva Slovákov a Čechov