P. Burian diskutoval s uruguajským partnerom o možnostiach ďalšej spolupráce

27.10.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Uruguaj

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal dnes (27. októbra 2014) dezignovaného veľvyslanca Uruguajskej východnej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Bruna Javiera Faraone Machada, ktorý mu pri tejto príležitosti odovzdal kópie poverovacích listín.

Partneri zhodne ocenili vzájomné vzťahy oboch krajín a vyslovili sa za zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce s akcentom na ekonomickú oblasť. „Slovensko disponuje skúsenosťami v sektore energetiky, poľnohospodárstva a informačných technológií, ktoré patria k prioritám ekonomického rozvoja Uruguaja. Týmto smerom by sa mohla uberať aj budúca spolupráca medzi univerzitami v našich krajinách,“ uviedol Peter Burian. Impulzom pre užšiu kooperáciu by podľa oboch predstaviteľov malo byť aj plánované otvorenie honorárneho konzulátu Uruguaja v Bratislave. Pri tejto príležitosti štátny tajomník P. Burian pozitívne zhodnotili pôsobenie slovenského honorárneho konzulátu v Montevideu.

Dezignovaný veľvyslanec počas rokovania informoval štátneho tajomníka aj o aktuálnej vnútropolitickej situácii v Uruguaji po prezidentských a parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili uplynulý víkend.