P. Burian: „Ekonomickú spoluprácu s Laosom pozdvihnú konkrétne úspešné projekty“

2.12.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Laos

„Energetika a infraštruktúra patria nesporne medzi najvýznamnejšie oblasti potenciálnej spolupráce medzi slovenskými a laoskými spoločnosťami“ uviedol dnes (2. decembra 2014) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian na prijatí dezignovaného veľvyslanca Laoskej ľudovodemokratickej republiky so sídlom vo Viedni Phoukhao Phommavongsa pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

Obaja partneri pozitívne zhodnotili slovensko-laoské vzťahy. Pripomenuli, že návšteva podpredsedu vlády zodpovedného za ekonomické vzťahy Laosu Somsavata Lengsavada na Slovensku začiatkom novembra 2014, v rámci ktorej sa uskutočnilo aj Laosko-vietnamské podnikateľské fórum, predstavovala dôležitý medzník pre rozvoj vzájomných vzťahov a pokrok smerom k realizácii konkrétnych spoločných projektov.

Partneri sa zhodli na potrebe ďalšieho rozvoja ekonomického dialógu a konštatovali, že potenciál spočíva najmä v energetike, vodnom hospodárstve, poľnohospodárstve, lesníctve, drevospracujúcom priemysle či v turistickom ruchu. V tomto kontexte veľvyslanec P. Phommavongsa spomenul záujem laoskej vlády na vytvorení tzv. „elektrickej batérie“ pre oblasť juhovýchodnej Ázie, kde by bolo možné využiť skúsenosti Slovenska z výstavby a udržiavania priehrad a vodných elektrární. Slovensko sa v júni 2014 prvý krát zúčastnilo aj na 3. stretnutí ASEM k trvalo udržateľnému vodohospodárskemu rozvoju, pričom Laos patrí k spoluzakladateľom iniciatívy spolu s Vietnamom a Thajskom.

Štátny tajomník a laoský veľvyslanec sa v rozhovore venovali aj spolupráci v oblasti školstva, výmeny študentov, či univerzitnej spolupráce. Slovensko ma potenciál nadviazať na v minulosti rozvinutú spoluprácu v tejto oblasti kedy na Slovensku študovalo niekoľko sto študentov z Laosu, ktorí v súčasnosti zastávajú v krajine významné funkcie.