P. Burian prevzal kópie poverovacích listín od veľvyslanca Burkina Faso

14.4.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny | Burkina Faso

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prevzal dnes (14. apríla 2014) kópie poverovacích listín od dezignovaného veľvyslanca Burkina Faso v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Paula Roberta Tiendrebeogo.

Peter Burian ocenil významnú sprostredkovateľskú úlohu prezidenta Burkina Faso B. Compaorého pri riešení situácie v Mali a jeho prínos pri obnove mieru a stability v krajine. V tejto súvislosti štátny tajomník vyslovil presvedčenie, že hlavným pilierom stability a bezpečnosti pre Mali ale aj všeobecne pre krajiny oblasti Sahelu je reforma bezpečnostného sektora. Tému reformy bezpečnostného sektora sa Slovenskej republike podarilo presadiť medzi hlavné témy OSN počas svojho členstva v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2006-2007. „Sme pripravení pokračovať v podpore reformy bezpečnostného sektora vo všetkých krajinách oblasti Sahelu, pretože ju považujeme za dôležitý aspekt stabilizácie celého regiónu,“ uviedol P. Burian.

Partneri sa počas rokovania venovali aj možnostiam rozvoja bilaterálnej a ekonomickej spolupráce. Zhodli sa, že priestor na vzájomnú spoluprácu existuje najmä na poli energetiky, infraštruktúry a poľnohospodárstva. Štátny tajomník Burian v tejto súvislosti navrhol veľvyslancovi možnosť uskutočnenia bilaterálnej návštevy a podnikateľskej misie Burkina Faso na Slovensku, príležitosť poskytuje aj spolupráca obchodných komôr.