P. Burian rokoval s veľvyslancom Saudskej Arábie

23.10.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Saudská Arábia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal dnes (23. októbra 2014) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Saudskej Arábie v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Mohammed Bin Abdulrahman Bin Abdullah Al Sallouma.

Partneri sa počas stretnutia primárne venovali pripravovanej návšteve štátneho tajomníka Buriana v Rijáde. Obidvaja predstavitelia sa zhodli, že táto návšteva je výbornou príležitosťou na ďalší rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Saudskou Arábiou. „Verím, že moja návšteva Saudskej Arábie prispeje k užšej kooperácii medzi našimi krajinami a stane sa základom pre konkrétne projekty v budúcnosti, predovšetkým v obchodno-investičnej oblasti,“ zdôraznil v rozhovore Peter Burian.

Veľvyslanec M. Al Salloum potvrdil záujem na ďalšom prehlbovaní vzťahov medzi oboma krajinami. Osobitný záujem prejavil v oblasti školstva, nakoľko veľká časť saudskoarabských občanov tradične absolvuje vysokoškolské štúdia v zahraničí. V tejto súvislosti štátny tajomník vyzdvihol kvalitu vzdelávania na Slovensku najmä v odboroch akými sú medicína, informačné technológie, poľnohospodárstvo či strojárstvo a vyjadril presvedčenie, že štúdium na Slovensku je jednou z najlepších príležitostí ako z dlhodobého hľadiska zaistiť užšiu spoluprácu našich krajín v budúcnosti.

Spolu so saudským partnerom sa v rozhovore dotkli aj situácie na Blízkom východe. Hlavnú pozornosť venovali situácii v Palestíne, Sýrii a Iraku. Obidvaja predstavitelia sa zhodli, že návšteva štátneho tajomníka v Rijáde začiatkom novembra tohto roka bude výbornou príležitosťou aj na výmenu názorov na tieto dôležité témy, ktorých riešenie je v záujme celého medzinárodného spoločenstva.