Pastoračná návšteva generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) V Afganistane

16.4.2018 | Humanitárna pomoc | Afganistan

V Afganistane sa od 30. marca do 7. apríla 2018 uskutočnila pastoračná návšteva generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) plk. Mariana Bodollóa u príslušníkov operácie Resolute Support. 


Ústredie EPS sa podieľa spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami SR na zabezpečení efektívnej pomoci pre vojnou postihnuté obyvateľstvo Afganistanu.


Táto jedinečná príležitosť bola preto zároveň využitá na stretnutie so zástupcami mimovládnej organizácie Khair Khwa Social Services and Development Organization, ktorá v meste Mazar-e-Sharif realizovala výstavbu základnej školy. Táto bola v rámci aktivít SlovakAid vo veľkej miere financovaná zo zdrojov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 


Zámerom je aj naďalej využívať synergické efekty spolupráce viacerých zložiek v rámci poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Plánovaná je humanitárna pomoc Slovenskej republiky  vo forme poskytnutia školských uniforiem pre žiakov základnej školy v Mazar-e-Sharife s využitím prepravných kapacít  OS SR v Afganistane. Mala by to byť v poradí siedma zásielka materiálnej humanitárnej pomoci SR do miest pôsobenia OS SR v Afganistane. 


Humanitárne aktivity SR v miestach pôsobenia našich vojakov prispievajú k tzv. komplexnému prístupu medzinárodného spoločenstva pri operáciách na  miestach pôsobenia medzinárodného krízového manažmentu.