Pavol Hamžík vystúpil na zasadnutí zahraničného výboru Národného zhromaždenia v Budapešti

12.3.2019 | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a V4 | Maďarsko

Budapešť, 12. marec - Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík vystúpil dnes pred zahraničným výborom Národného zhromaždenia Maďarska, kde predstavil program, priority a doterajšie výsledky slovenského predsedníctva vo V4.

 

Zdôraznil, že V4 je pre Slovensko najprirodzenejším a najvýznamnejším regionálnym formátom, platformou pre pragmatickú spoluprácu, nie však alternatívou EÚ. V centre pozornosti slovenského predsedníctva sú európske témy, kde aktívne presadzuje pozitívnu agendu. „Máme záujem vystupovať v rámci EÚ ako konštruktívny a relevantný hráč prinášajúci svoje pohľady a riešenia, ktoré by boli široko akceptovateľné aj v EÚ.“

 

Motto slovenského predsedníctva znie „Dynamický Vyšehrad pre Európu“ a v tomto duchu  veľvyslanec P. Hamžík predstavil aj trojicu programových priorít. „Silnú Európu ako kľúč pre ďalší rozvoj a prosperitu V4, bezpečné prostredie, jeden z hlavných predpokladov úspešného budovania stabilných zahranično-politických vzťahov a inteligentné riešenia, prejavujúce sa čoraz intenzívnejšou spoluprácou v oblasti digitálnej agendy“.   

 

Pavol Hamžík hovoril o záujme Slovenska udržať V4 ako integrálnu súčasť EÚ so zachovaním otvorenosti k spolupráci s ďalšími krajinami EÚ  a zasadiť sa o úspešnú realizáciu iniciatív v projektoch zásadného významu z hľadiska ekonomického rozvoja a posilnenia kohézie v rámci EÚ. V tejto súvislosti poukázal na viac ako 110 už zrealizovaných podujatí v rámci slovenského predsedníctva, najmä úspešný samit predsedov vlád V4 + Nemecko.

 

Predstavenie slovenského predsedníctva na pôde zahraničného výboru vyvolalo živý záujem jeho členov, na čele s predsedom Zsoltom Némethom. V rámci diskusie sa poslanci zamerali na aktuálne témy, Dohodu o obrannej spolupráci

Vystúpenie veľvyslanca P. Hamžíka sprevádzala vysoká účasť diplomatov členských štátov EÚ.