Peru: Pracovná návšteva slovenského veľvyslanca B. Hitku v Peru

29.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Peru

Veľvyslanec SR v Peru so sídlom v Buenos Aires Branislav Hitka sa v dňoch 23.-24. apríla zúčastnil na 1. Technickom fóre o spolupráci medzi Tichomorskou alianciou a jej pozorovateľskými štátmi v Lime. Počas pobytu v Lime veľvyslanca B. Hitku prijal námestník ministra zahraničných vecí Manuel Espinar a spolu zhodnotili vývoj slovensko-peruánskej bilaterálnej spolupráce. Politický dialóg a spolupráca v medzinárodných organizáciách sa rozvíja úspešne, nevyužité rezervy sú v oblasti obchodno-ekonomických vzťahov.