Podnikateľská misia do Argentíny, Brazílie a Uruguaja

29.12.2014 | Ekonomické správy | Argentína | Uruguaj | Brazília

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o pripravovanej podnikateľskej misii do Argentíny, Brazílie a Uruguaja, ktorú organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s partnerskými komorami v Rio de Janeiro, Montevideo a Buenos Aires. Misia sa uskutoční v dňoch 23. februára – 7. marca 2015.

Prihlásiť sa môžete do 16. januára 2015 elektronicky na kontaktnej adrese sopkums@sopk.sk. V prílohe nájdete pozvánku na podujatie ako aj prihlášku.

Bližšie informácie nájdete na: http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2014122202