Podnikateľská misia do Uruguaja a Peru

10.8.2015 | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Uruguaj | Peru

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podnikateľskej misie do Uruguaja a Peru, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy ministra zahraničných vecí M. Lajčáka v dňoch 27. - 28. októbra 2015.

Podnikateľská misia bude sektorovo orientovaná na nasledujúce odvetvia:

Energetika (modernizácia energetických zariadení; rozvoj a revitalizácia rozvodnej siete; alternatívne zdroje energie; a pod.)

Ťažobný priemysel

Infraštruktúra (rozvoj dopravnej infraštruktúry – cestná, železničná, inžiniersko-komunikačných sietí, rozširovanie a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry)

Strojársky a kovospracujúci priemysel

Potravinárstvo (dodávky zariadení a technologických liniek pre potravinársky priemysel)

Farmaceutický priemysel (zdravotná technika a farmaceutika)

Všetky náklady spojené s účasťou podnikateľských subjektov hradia participujúce podnikateľské subjekty individuálne.

Registrácia účasti na podujatí je možná najneskôr do 28. augusta 2015. prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ján Štark (jan.stark@mzv.sk)

Tomáš Habánik (tomas.habanik@mzv.sk)

Drahomír Štos (drahomir.stos@mzv.sk)

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires

Branislav Hitka, veľvyslanec (branislav.hitka@mzv.sk)

Podrobnejšie informácie o podujatí budú priebežne aktualizované a je ich možné nájsť v priloženom dokumente alebo na uvedených kontaktoch.