Posilnená prítomnosť SR v Libanone – otvorenie Honorárneho konzulátu

9.11.2017 | Aktivity veľvyslancov | Honorárne konzuláty | Libanon

Bejrút (9. novembra) – V Libanone začal svoju činnosť Honorárny konzulát SR so sídlom v Bejrúte. Úlohou honorárneho konzulátu je podporiť aktivity slovenského veľvyslanectva v Bejrúte smerom ku krajanskej komunite, ako aj k podnikateľskej sfére v Libanone i v SR a tiež v oblasti kultúrnej a spoločenskej spolupráce. Honorárny konzulát je v prípade potreby pripravený poskytovať aj konzulárnu asistenciu slovenským občanom, ktorí v krajine žijú, pracujú, študujú alebo ju navštívia ako turisti.


Honorárnym konzulom SR v Bejrúte sa stal vplyvný libanonský podnikateľ Samir Doumet, ktorý vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu (resp. jej predchodkyňu SVŠT) v Bratislave a so Slovenskom ho aj naďalej spájajú mnohé osobné aj podnikateľské väzby. S.Doumet v Libanone spoluzakladal Združenie absolventov českých a slovenských vysokých škôl, ktoré vytvorilo základ krajanskej komunity v Libanone.


Adresa Honorárneho konzulátu v Bejrúte je:
Blanche Neige Bldg, 2nd Floor,
Australia St., Raouche (Rawche),
Beirut, P.O.Box 13-3131
Tel.: +961 1 861 069
Email: consul.samirdoumet@gmail.com
Web: www.mzv.sk/bejrut

Príhovor veľvyslanca SR v Libanone Ľubomíra Macka na slávnostnom otvorení honorárneho konzulátu. Príhovor veľvyslanca SR v Libanone Ľubomíra Macka na slávnostnom otvorení honorárneho konzulátu. Na slávnostnom otvorení HKÚ sa zúčastnilo niekoľko stoviek predstaviteľov politického, ekonomického a spoločenského života Libanonu. Na slávnostnom otvorení HKÚ sa zúčastnilo niekoľko stoviek predstaviteľov politického, ekonomického a spoločenského života Libanonu. Nový honorárny konzul SR v Libanone Samir Doumet. Nový honorárny konzul SR v Libanone Samir Doumet.
Symbolické prekrojenie torty veľvyslancom Ľ. Mackom, honorárnym konzulom S. Doumetom a predstaviteľmi vlády a parlamentu Libanonu. Symbolické prekrojenie torty veľvyslancom Ľ. Mackom, honorárnym konzulom S. Doumetom a predstaviteľmi vlády a parlamentu Libanonu.