Prezentácia pentalógie prof. Štefana Kassaya, „Podnik a podnikanie“

30.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Maďarsko

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Budapešti sa 29. novembra 2018 uskutočnila prezentácia  pentalógie  prof. Štefana Kassaya, „Podnik a podnikanie“. Záštitu nad celým podujatím prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Pavol Hamžík. Na podujatí bola odovzdaná Cena excelencie Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania  generálovi Bertalanovi Farkašovi I. maďarskému kozmonautovi, ktorý sa v roku 1980 zúčastnil na lete kozmickej lode Sojuz 36. Následne bola odovzdaná zlatá medaila bývalému veľvyslancovi Maďarska v SR Jenö Borošovi za priateľstvo a prínos v slovensko-maďarských vzťahoch  a tiež Istvánovi Bacskaimu z vydavateľstva Gondolat, ktorý vvdáva publikácie prof. Kassaya. Podujatia sa zúčastnili hlavne predstavitelia akademickej obce v Maďarsku.