Prijatie senátorov a poslancov Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie

28.8.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Rusko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek dnes (28. 8. 2019) prijal delegáciu senátorov Rady federácie a poslancov Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. Zástupcovia ruského parlamentu pricestovali na Slovensko z dôvodu účasti na oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania.


 
Štátny tajomník v úvode stretnutia privítal hostí na Slovensku. „Slovenská republika má záujem na prehlbovaní spolupráce s Ruskou federáciou. Nezabúdame pritom na oblasť obchodu, kultúry, medziľudských kontaktov, vzdelávania a cestovného ruchu. Osobitnou kapitolou sú dlhodobo priateľské medzi-parlamentné vzťahy. Obojstranný záujem na ich ďalšom posilňovaní odzrkadľujú časté kontakty na najvyššej úrovni i skutočnosť, že práve skupina priateľstva poslancov Národnej rady SR s Ruskou federáciou je v slovenskom parlamente najpočetnejšou“, uviedol L. Parízek. Skupiny priateľstva ruských senátorov a poslancov so Slovenskou republikou taktiež patria medzi najpočetnejšie. Medzi zákonodarcami dochádza k častým obojstranných návštevám, panuje aktívny dialóg a rozvíja sa spolupráca jednotlivých výborov parlamentov.


 
L. Parízek v súvislosti s účasťou vysokých predstaviteľov ruského parlamentu na oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici pripomenul, že na Slovensku si vážime a ctíme úlohu Červenej armády pri oslobodzovaní územia našej krajiny na konci 2. svetovej vojny. Dôkazom toho je náležitá pozornosť, ktorú venujeme starostlivosti o pamätníky a vojenské hroby padlých hrdinov.

Rokovanie štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka so senátormi a poslancami Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. Rokovanie štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka so senátormi a poslancami Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.