Prijatie veľvyslanca SR Branislava Hitku u ministra zahraničných vecí Uruguaja

5.10.2018 | Aktivity veľvyslancov | Uruguaj

Minister zahraničných veci Uruguajskej východnej republiky Rodolfo Nin Novoa prijal 4. októbra 2018 v Montevideu veľvyslanca SR v Uruguaji so sídlom v Buenos Aires Branislava Hitku. Minister a slovenský veľvyslanec v rozhovore kladne hodnotili rozvoj dvojstrannej spolupráce, vrátane spolupráce v medzinarodných organizáciách. Pokiaľ ide o rozvoj bilaterálnej spolupráce, perspektívnou sa javí oblasť moderných technológii a inová​cií.