Pripravovaná podnikateľská misia do Uzbekistanu

24.7.2015 | Ekonomické správy | Uzbekistan

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o podnikateľskej misii plánovanej pri príležitosti cesty podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka do Uzbekistanu v termíne 20. októbra 2015. Spoluorganizátorom podnikateľskej misie je agentúra SARIO. Bližšie informácie nájdete v návrhu projektu podnikateľskej delegácie.

Prosíme podnikateľskú verejnosť o vyjadrenie predbežného záujmu na adresy uvedené v projekte podnikateľskej delegácie a to v termíne do 20. augusta 2015.