Recepcia k štátnemu sviatku Slovenskej republiky na veľvyslanectve v Bukurešti

13.9.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Rumunsko

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Bukurešti usporiadal 6. septembra 2018 slávnostnú recepciu k štátnemu sviatku  (1. september, Deň Ústavy SR) za účasti zástupcov rumunských orgánov štátnej správy a samosprávy, poslancov rumunského parlamentu, členov diplomatického zboru, podnikateľských kruhov z Rumunska a Slovenska, ako aj predstaviteľov slovenskej menšiny žijúcej v Rumunsku. 

 

Na úvod veľvyslanec Karol Mistrík vo svojom príhovore zhodnotil bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Rumunskom ako tradične dobré, priateľské a v mnohých veciach veľmi jedinečné.

 

Z rumunskej strany bola hlavným rečníkom podpredsedníčka vlády Rumunska Anna Birchall, ktorá vo svojom prejave taktiež zdôraznila veľmi dobré bilaterálne vzťahy medzi SR a Rumunskom, čoho dôkazom je frekvencia návštev na najvyššej úrovni – od ministrov zahraničných vecí až po úroveň hláv štátov.