Rezorty diplomacie Tuniska a Slovenska podpísali Memorandum o porozumení

15.5.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Tunisko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian sa dnes (15. mája 2014) stretol so štátnym tajomníkom tuniského ministerstva zahraničných vecí Fajsalom Gouiaom. V rozhovore sa venovali hľadaniu nových možností a oblastí rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Tuniskom a Slovenskom.

„Slovensko je pripravené spolupracovať a podeliť sa o svoje skúsenosti z transformačného procesu a prehlbovať spoluprácu s Tuniskom aj v ekonomickej oblasti,“ uviedol na stretnutí štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian. Vysoký potenciál rozvoja spolupráce ponúkajú oblasť energetiky a alternatívnych zdrojov energie, vodné hospodárstvo, budovanie infraštruktúry ale aj spolupráca v oblasti informačných technológií a inovácií. Partneri hovorili aj o konkrétnych krokoch, ktoré by mali napomôcť vzájomným obchodným kontaktom prostredníctvom obchodných komôr a organizovaním pracovných ciest pre podnikateľský sektor z oboch krajín. Tieto aktivity pomôžu bližšie špecifikovať konkrétne ekonomické a investičné príležitosti na Slovensku a v Tunisku.

Okrem bilaterálnych vzťahov venovali štátni tajomníci časť stretnutia aktuálnemu politickému vývoju v Tunisku, ako aj celkovej politickej a bezpečnostnej situácii v regióne Maghreb. V tejto súvislosti si vymenili aj názory na regionálnu situáciu v Líbyi, Egypte a na mierový proces na Blízkom východe.

Na záver štátni tajomníci Peter Burian a Fajsal Gouia podpísali Memorandum o porozumení o etablovaní konzultačného mechanizmu medzi rezortmi diplomacie oboch krajín.