Riaditeľka diplomatického protokolu Ingrid Horvay prijala dezignovaného veľvyslanca Uruguajskej východnej republiky na Slovensku Carlosa Alejandra Barrosa Oreiru

29.3.2012 | Poverovacie listiny | Uruguaj

Riaditeľka Odboru diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Horvay prijala 29. marca 2012 pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín dezignovaného veľvyslanca Uruguajskej východnej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Carlosa Alejandra Barrosa Oreiru.

Obaja partneri na stretnutí zhodnotili úroveň slovensko-uruguajských bilaterálnych vzťahov, ktoré sú bezproblémové a bez otvorených otázok. Ich potenciál je však obojstranne nedostatočne využitý. Potvrdili preto záujem o dynamickejší rozvoj kontaktov a spolupráce predovšetkým v obchodno-ekonomickej oblasti ako aj o zvyšovanie informovanosti o oboch krajinách.