Šalamúnove ostrovy – opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

24.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Šalamúnove ostrovy

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre si v reakcii na eskalujúci vývoj vo veci šírenia ochorenia COVID-19 dovoľuje informovať občanov Slovenskej republiky o postupne zavádzaných opatreniach zo strany úradov krajín jeho akreditácie a priakreditácie.

 

Všetci cestujúci so zahraničnou štátnou príslušnosťou majú zakázaný vstup na Šalamúnove ostrovy.

 

Prichádzajúci občania Šalamúnových ostrovov a osoby s trvalým pobytom v krajine, ktorí cestovali cez ktorúkoľvek krajinu s výskytom ochorenia COVID-19 budú môcť vstúpiť do krajiny, no sú povinní sa izolovať na dobu 14 dní. Cestujúcim a posádke, ktorí vykazujú príznaky ochorenia COVID-19 ešte pred cestou na Šalamúnove ostrovy sa odporúča odložiť cestu až do vyzdravenia.

 

Všetky výletné lode a jachty majú zákaz vstupu do krajiny po dobu 90 dní.

 

Všetci cestujúci na Šalamúnove ostrovy musia poskytnúť údaje o ich medzinárodnej cestovnej histórii počas predošlých 14 dní. Všetci cestujúci sú po príchode do krajiny povinní sa izolovať po dobu 14 dní a sú povinní ohlásiť prítomnosť alebo vývoj akýchkoľvek príznakov ochorenia počas 14 dní od príchodu na Šalamúnove ostrovy. Osoby vykazujúce príznaky ochorenia COVID-19 sa musia okamžite izolovať, následne kontaktovať zdravotnícke orgány a minimalizovať kontakt s ostatnými až do vyšetrenia.

 

Všetky osoby prichádzajúce na Šalamúnove ostrovy sú povinné vyplniť formulár s vyhlásením o zdravotnom stave a uviesť miesto pobytu v krajine, kontaktné údaje a cestovný itinerár po krajine. Osoby, ktoré poskytnú nepravdivé informácie budú potrestané podľa platných zákonov Šalamúnových ostrovov a hrozí im väzenie alebo deportácia z krajiny.

 

Cestovné obmedzenia sú platné až do odvolania.

 

Zmeny uverejňuje: Národný úrad pre riadenie katastrof na Šalamúnových ostrovoch.

 

Nový druh ochorenia je prenosný z človeka na človeka, môže sa šíriť vzduchom a spôsobiť fatálne následky. Z tohto dôvodu apelujeme na občanov Slovenskej republiky, aby sa počas pobytu v regióne vyhli kontaktu s chorými ľuďmi, dbali na osobnú hygienu, vrátane umývania rúk, ako aj na hygienu potravín a vystríhali sa kontaktu so živými zvieratami a rešpektovali inštrukcie príslušných miestnych úradov. Pokiaľ sa vyskytnú symptómy typické pre toto ochorenie (predovšetkým kašeľ a horúčka), odporúčame čo najskôr vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s prepuknutím nového koronavírusu zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnom čísle: +421 917 222 682. Verejnosti budú poskytnuté informácie k aktuálnej situácii, rozsahu výskytu nového koronavírusu, či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v postihnutých oblastiach, respektíve sa vrátili z oblastí, kde sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného koronavírusom.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre: +61 487 201 047 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

 

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.