Slávnostné otvorenie elektrárne v Orape v Botswane

14.10.2011 | Ekonomické správy | Botswana

V botswanskej Orape vo štvrtok 13. októbra slávnostne otvorili elektráreň s výkonom 90 MW. Jedným z jej hlavných dodávateľov je slovenská spoločnosť ISTROENERGO Group Levice (IEG). Od vzniku samostatného Slovenska ide o prvú účasť slovenskej firmy v takomto objeme v subsaharaskej Afrike. Slovenský projekt je unikátny aj z pohľadu možnosti prechodu z tekutého paliva, používaného v súčasnosti, na plyn, ktorý predstavuje ekologickejšie riešenie.

Elektráreň slávnostne otvoril minister pre prírodné zdroje, energetiku a vodné zdroje Botswany P.H.K. Kedikilwe, ktorý v slávnostnom príhovore ocenil vysokú kvalitatívnu úroveň elektrárne od slovenského dodávateľa. Táto elektráreň, ktorej stavebné náklady dosiahli výšku 85 miliónov eur, je prvou svojho druhu v subsaharskej Afrike s výnimkou Juhoafrickej republiky. Botswana bola doteraz na 90 % závislá od dodávok elektrickej energie z Juhoafrickej republiky.

Po úspešnej realizácii prvého projektu ISTROENERGO Group Levice sa očakáva účasť spoločnosti na ďalších kontraktoch nielen v Botswane, ale aj v ostatných krajinách subsaharskej Afriky.

Za slovenskú stranu sa na slávnostnom otvorení zúčastnili generálny riaditeľ IEG Jozef Barát, technický riaditeľ spoločnosti Pavol Petráš aj slovenský veľvyslanec v Juhoafrickej republike Ladislav Straka.