Slovenské halušky na Haiti

12.5.2012 | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Haiti

Delegácia Európskej únie v hlavnom meste Haiti – Port au Prince – zorganizovala v dňoch 9. až 12. mája Týždeň Európy, na ktorom sa zúčastnil aj slovenský honorárny konzul Claude Martin. Slovenskú časť reprezentoval stánok, v ktorom sa okrem prezentačných materiálov ponúkalo aj slovenské víno a bryndzové halušky. Pri varení halušiek pomáhali slovenské a české pracovníčky organizácie Caritas. Potraviny na halušky zabezpečili slovenskí lekári.

Na podujatí sa okrem Slovenska zúčastnili tri veľvyslanectvá z členských štátov únie a dva konzuláty.