Slovensko víta odporúčanie EK začať prístupové rokovania s Islandom

1.5.1970 | Aktivity ministra | Island

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky víta stanovisko Európskej komisie k žiadosti Islandu o členstvo v Európskej únii, ktoré oznámila v stredu 24.februára. Zároveň vítame odporúčanie EK otvoriť prístupové rokovania s touto krajinou. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pri tejto príležitosti zopakoval slovenskú podporu procesu rozšírenia EÚ. „Sme za začatie rokovaní s Islandom, ale zároveň upozorňujeme, že v procese rozširovania treba postupovať jednoznačne podľa plnenia kritérií a neuprednostňovať jedného kandidáta pred inými. Najmä pre krajiny západného Balkánu je dôležité, aby nevznikol dojem, že EÚ uprednostňuje Island na ich úkor,“ zdôraznil minister M.Lajčák.

Návrh EK na začatie rokovaní s Islandom musí schváliť Rada EÚ po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

Island ako súčasný člen Európskeho hospodárskeho priestoru dostáva perspektívnu možnosť stať sa súčasťou procesu rozširovania EÚ. Proces rozširovania Únie prispieva k ekonomickej a bezpečnostnej stabilite členských a kandidátskych krajín.