Slovenský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny v Beninskej republike

26.11.2009 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Benin

Dezignovaný veľvyslanec Slovenskej republiky v Beninskej republike Miroslav Hacek odovzdal 26. novembra 2009 svoje poverovacie listiny do rúk beninského prezidenta Dr.Boni Yayi.

V osobnom rozhovore s prezidentom M. Hacek ocenil priaznivú atmosféru pre rozvoj všestrannej vzájomnej spolupráce.

Dr. Boni Yayimu veľvyslanec predstavil svoje programové priority sústredené na budovanie korektných bilaterálnych vzťahov a hospodárskej spolupráce s osobitným zreteľom na rozvoj ekonomickej diplomacie.