Spoločná štátna recepcia k 100. výročiu vzniku Československa v Minsku

2.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Bielorusko

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa zorganizovali Veľvyslanectvá Slovenskej republiky a Českej republiky v Minsku 31. októbra 2018 spoločnú štátnu recepciu. V poradí tretia tohtoročná štátna recepcia bola pokračovaním série spoločenských podnikov a podujatí, prostredníctvom ktorých si Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku pripomenulo vybrané historické míľniky a jubileá ako bolo 25. výročie vzniku SR, výročie SNP a Deň ústavy SR, ale aj 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov s Bieloruskou republikou.

 

Na spoločenskom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch Dipservice Hall sa zúčastnilo okolo 400 hostí, medzi inými predseda Najvyššieho kontrolného úradu Leonid Anfimov, námestník ministra zahraničných vecí Jevgenij Šestakov, podpredseda Zahraničného výboru Snemovne reprezentantov Dmitrij Ševcov, titulári, zástupcovia diplomatického zboru, duchovnej obce, honorárni konzulárni úradníci SR a ČR v Bielorusku, podnikatelia a ďalšie významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života, vrátane prvého predsedu Najvyššej rady (vtedajšieho parlamentu) Stanislava Šuškeviča.

Veľvyslanec SR Jozef Migaš v príhovore priblížil jednotlivé historické míľniky vývoja Československa a neskôr aj kreovanie nezávislosti Slovenskej a Českej republiky. Akcentoval spoločné hodnotové dedičstvo, ktoré bolo mimoriadne aktuálne pri spoločenských transformáciách československej spoločnosti a neskôr aj pri určovaní vlastnej a nezávislej cesty rozvoja oboch republík. Priblížil posolstvá slovenských a českých významných osobností M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a E. Beneša, ktorí stáli pri vzniku československej epochy a vďaka ktorým máme aj dnes právo byť hrdí na spoločnú etapu historického vývoja.

 

Súčasťou štátnej recepcie bola expozícia, ktorá ponúkla historický exkurz do kľúčových momentov československej štátnosti.