SR a Filipíny majú záujem posilniť dialóg v ekonomickej oblasti

13.8.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Filipíny

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník prijal dnes (13. augusta) dezignovanú veľvyslankyňu Filipínskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Mariu Zeneidu Angaru Collinsonovú pri príležitosti odovzdania kópií jej poverovacích listín.

Partneri na prijatí ocenili intenzitu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Filipínami, čo potvrdzuje aj oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Manile vo februári 2015 a podpis Memoranda o porozumení o vytvorení mechanizmu politických konzultácií medzi rezortmi diplomacie oboch krajín na okraji summitu ASEM v Miláne v októbri 2014. Zhodli sa na záujme posilniť hospodársky dialóg medzi našimi krajinami, čomu napomôže i finalizácia zodpovedajúcich dvojstranných dokumentov v takých oblastiach ako poľnohospodárstvo či obranný priemysel. Podčiarknutý bol význam dohôd, ktoré vytvárajú základný rámec potrebný pre rozvoj vzájomnej obchodno-ekonomickej výmeny.

„Filipíny patria medzi krajiny s najrýchlejšie sa rozvíjajúcou ekonomikou v Ázii, čo súčasne prináša aj mimoriadne požiadavky na dodávky energie. Slovensko by mohlo Filipínam poskytnúť skúsenosti v oblasti výstavby a obnovy elektrickej infraštruktúry,“ uviedol Igor Slobodník. Dobrým príkladom úspešného partnerstva v oblasti energetiky je aj výstavba plynovej elektrárne vo filipínskom Batangase realizovaná slovenskou spoločnosťou Istroenergo a filipínskou First Gen. Potenciál na rozvoj spolupráce majú aj oblasti kultúry, športu, či turizmu.

Partneri počas stretnutia diskutovali aj o spolupráci medzi Slovenskom a Filipínami na pôde medzinárodných organizácií. Posúdili možnosti pre podporu kandidatúr do vybraných orgánov.