SR-Kuba: Rozvoj spolupráce v konkrétnych oblastiach

4.2.2016 | Aktivity ministra | Kuba

Bratislava (4.februára) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák prijal dnes v Bratislave podpredsedu kubánskej vlády Ricarda Cabrisasa, ktorý je v SR na oficiálnej návšteve. R. Cabrisas je ako podpredseda Rady ministrov najvyššie postavený člen kubánskej vlády so zodpovednosťou (premiéra) za chod a riadenie zahraničných vzťahov a ekonomiky.

„Vzťahy medzi Kubou a Európskou úniou sa normalizujú, o čom svedčia aj vzájomné návštevy na najvyššej úrovni na oboch stranách. Rokovania R. Cabrisasa na Slovensku sú súčasťou tohto trendu a predstavujú symbolický začiatok novej kapitoly aj v našom bilaterálnom dialógu a spolupráci,“ konštatoval minister M. Lajčák po spoločnom rokovaní s kubánskym hosťom. 

Minister M. Lajčák zdôraznil, že vítame kroky, ktoré povedú k rozvoju vzájomných vzťahov a Slovensko podporuje aj urýchlené dosiahnutie bilaterálnej dohody medzi Kubou a EÚ, ktorá má upraviť a znormalizovať vzťahy oboch partnerov. Zároveň podčiarkol pripravenosť Slovenska byť v tomto procese aktívnym účastníkom aj z pozície predsedníckej krajiny Európskej únie.

Podpredseda vlády R.Cabrisas prišiel na Slovensko z Francúzska, kde sprevádzal prezidenta R. Castra. Návšteva R. Cabrisasa sa koná na základe pozvania premiéra R. Fica, ktorý Kubu navštívil  v októbri minulého roka, kde ho sprevádzal aj minister M. Lajčák.  

„Dnes konkrétnymi krokmi nadväzujeme na dohodu z Havany o rozvinutí intenzívnejšej spolupráce medzi našimi krajinami,“ konštatoval minister M.Lajčák. Ide najmä o spoluprácu v ekonomickej oblasti, zdravotníctve a obchode. 

Minister M. Lajčák otvoril aj otázku reformného procesu na Kube a s partnerom prediskutoval slovenské skúsenosti s reformami i to, ktoré z nich a akým spôsobom môžu byť užitočné pre Kubu pri transformovaní jej hospodárstva a spoločnosti. Venovali sa aj aktuálnemu vývoju v regióne Latinskej Ameriky.