SR - Malajzia: Konkrétne kroky k intenzívnejšej spolupráci

25.5.2015 | Aktivity ministra | Malajzia

Kuala Lumpur (25. mája) – Slovensko a Malajzia sa dohodli na častejších kontaktoch zameraných na konkrétne výsledky a intenzívnejšiu spoluprácu. Vyplynulo to z rokovaní podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v Kuala Lumpur, kde podpísal dohodu o zabránení dvojitého zdanenia a otvoril slovensko-malajzijské podnikateľské fórum na podporu slovenského exportu.

Minister M. Lajčák je po 15 rokoch prvým členom slovenskej vlády na oficiálnej návšteve Malajzie. „Malajzia je dôležitý regionálny hráč a významný partner pre celú Európsku úniu. Cieľom mojej návštevy bolo vyhodnotiť aktuálny stav našich dvojstranných vzťahov a prediskutovať možnosti ich prehĺbenia,“ konštatoval M. Lajčák.

S malajzijským ministrom zahraničných vecí Anifahom Amanom si vymenili názory na regionálne a globálne témy. Malajzia tento rok predsedá regionálnemu zoskupeniu ASEAN a v období 2015-2016 je aj nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN. ASEAN predstavuje významný faktor regionálnej stability a aktivity Malajzie v BR OSN sa kryjú so slovenskými prioritami, ako je napr. mierové riešenie konfliktov v súlade s medzinárodným právom.

Ministri sa venovali aj otázke migrácie, ktorá predstavuje značný problém tak pre EÚ ako aj pre krajiny juhovýchodnej Ázie. Zhodli sa, že v tomto prípade nemôžu byť riešenia dočasné ale udržateľné a to tak, že sa zamerajú na samotné príčiny migrácie.

Partneri počas stretnutia podpísali Dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, a urobili tak dôležitý krok na zintenzívnenie obchodnej a investičnej spolupráce SR a Malajzie. Tým sa dokončilo budovanie spoločného základného právneho rámca v ekonomickej oblasti, čo by malo prispieť k vytvoreniu lepších podnikateľských a investičných podmienok na oboch stranách.

Minister M. Lajčák okrem toho spolu s ministrom v úrade premiéra Mahom Siew Keongom otvoril slovensko-malajzijské podnikateľské fórum, na ktorom sedem slovenských spoločností partnerom odprezentovalo slovenskú expertízu v IT, obrannom priemysle a vodnom manažmente. Fórum malo ukázať, čo SR dokáže exportovať a pomôcť definovať konkrétne obchodné príležitosti pre malajzijských podnikateľov a firmy.

Náš vzájomný obchod sa za minulý rok takmer zdvojnásobil, ale slovenský export zatiaľ značne zaostáva za svojim potenciálom,“ konštatoval minister M. Lajčák a poukázal na to, že možnosti spolupráce existujú aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti, e-governmentu, jadrovej bezpečnosti či poľnohospodárstva.

Rokovanie s malajzijským rezortným kolegom o zahranično-politických otázkach regionálneho i globálneho významu. Rokovanie s malajzijským rezortným kolegom o zahranično-politických otázkach regionálneho i globálneho významu. Privítanie malajským ministrom zahraničných vecí Anifahom Amanom. Privítanie malajským ministrom zahraničných vecí Anifahom Amanom. Podpis dohody o zabránení dvojitému zdaneniu. Podpis dohody o zabránení dvojitému zdaneniu.
Otvorenie slovensko-malajzijského podnikateľského fóra na podporu zintenzívnenia vzájomného obchodu a investícií. Otvorenie slovensko-malajzijského podnikateľského fóra na podporu zintenzívnenia vzájomného obchodu a investícií. Minister M. Lajčák s ministrom v úrade premiéra Mahom Siew Keongom. Minister M. Lajčák s ministrom v úrade premiéra Mahom Siew Keongom.