Štátny tajomník Burian na pracovnom obede s veľvyslancom Saudskoarabského kráľovstva

21.1.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Saudská Arábia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian dnes (21. januára 2015) usporiadal pracovný obed s veľvyslancom Saudskoarabského kráľovstva v SR so sídlom vo Viedni Mohammedom Bin Abdulrahman Bin Abdullah Al Salloumom. Obed sa uskutočnil s cieľom nadviazať na úspešnú návštevu štátneho tajomníka P. Buriana v Saudskej Arábii v novembri 2014, ktorá prispela k zintenzívneniu vzájomných vzťahov a potvrdila obojstranný záujem o ich rozvoj najmä v obchodnej a ekonomickej oblasti, školstve a v oblasti kultúry.

„Musíme využiť tento pozitívny moment a spoločne pracovať na čo najskoršom vytvorení základných nástrojov našej spolupráce,” zdôraznil P. Burian. Súčasná priaznivá atmosféra vyvolaná touto návštevou by mala čoskoro vyústiť aj do podpísania významných zmluvných dokumentov. Prioritou MZVaEZ SR je dosiahnuť pokrok v rokovaniach o Všeobecnej dohode o spolupráci, ktorá tvorí predpoklad rozvoja ďalších aktivít. Pozitívny výsledok rozpracovaných aktivít je už v súčasnosti možné konštatovať v prípade rokovaní o dohode o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorej úspešné zavŕšenie možno v blízkej dobe očakávať.

V súvislosti s prípravou zmluvných dokumentov, ktoré tvoria predpoklad rozvoja ekonomických a obchodných vzťahov, sa obe strany zhodli na potrebe realizácie podnikateľských misií. „Je potrebné klásť dôraz na vybudovanie priamych kontaktov medzi zástupcami podnikateľských komunít,“ pripomenul štátny tajomník. Saudský partner vyzval v tomto kontexte na uskutočnenie aktivít, ktoré by vo všeobecnosti priblížili atraktivitu Slovenska občanom Saudskej Arábie.

Okrem bilaterálnych tém si partneri v rozhovore vymenili názory aj na aktuálne medzinárodné dianie s dôrazom na problematiku boja proti terorizmu a rokovaní o iránskom jadrovom programe.