Štátny tajomník F. Ružička so štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Úradu vlády Maďarska J. Varga o právnom štáte

1.2.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Maďarsko

 

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal dnes (1. februára 2019) štátnu tajomníčku pre európske záležitosti Úradu vlády Maďarska Judit Varga. Tento rok si pripomenieme 30 rokov od pádu Železnej opony a 15 rokov od nášho vstupu do EÚ, kedy sme sa rozhodli prijať hodnoty a princípy, na ktorých je Európska únia vybudovaná, zaznelo v diskusii.

 

Hlavnou témou spoločného rozhovoru bola predovšetkým situácia v oblasti právneho štátu v Maďarsku, ktorá aktuálne rezonuje z dôvodu prebiehajúceho konania podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii. 

 

„Riešenie akéhokoľvek nedorozumenia, problému, otázky je potrebné hľadať predovšetkým vo vzájomnom dialógu rovnoprávnych partnerov, rešpektujúc hodnoty, právne základy a inštitucionálne usporiadanie EÚ. Preto preferujeme cestu konštruktívnej diskusie“ uviedol F. Ružička. Obaja partneri sa dohodli, že vzájomný dialóg medzi oboma partnermi bude pokračovať.

 

Okrem predmetnej otázky sa partneri venovali aj príprave ďalších aktivít v rámci predsedníctva Slovenska vo V4 a hlavným témam, ktoré budú na programe Rady pre všeobecné záležitosti EÚ.