Štátny tajomník F. Ružička so zástupcom ministra zahraničných vecí Bulharska o boji proti antisemitizmu a netolerancii

6.2.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Bulharsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR F. Ružička prijal dnes (6. februára) zástupcu ministra zahraničných vecí Bulharskej republiky Yuriho Sterka, ktorý sa v Bratislave zúčastnil i na Konferencii o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE, ktorá sa konala pod záštitou slovenského predsedníctva v OBSE. Práve bulharské predsedníctvo OBSE ešte v roku 2004 zorganizovalo vôbec prvú konferenciu OBSE na tému boja proti antisemitizmu. „Téma boja proti antisemitizmu, náboženskej neznášanlivosti, diskriminácii a spoločenskej netolerancii je stále aktuálna. Je nevyhnutné otvorene vysvetľovať historické udalosti a súvislosti obzvlášť mladým ľuďom, aby sme nezabudli na tragédie minulosti a poučili sa z nich pre budúcnosť. Prekrúcanie pravdy a populistická interpretácia je hrozbou dnešnej doby“, uviedol štátny tajomník F. Ružička.

 

Okrem ľudskej dimenzie OBSE bola diskusia venovaná aj situácii na Ukrajine, či aktuálnym európskym témam. Bulharsko je kandidátom na vstup do eurozóny, schengenského priestoru, či OECD. Slovensko podporuje tieto snahy a zastáva názor, že splnenie stanovených podmienok a kritérií je dispozíciou na ich plnohodnotné členstvo. Slovensko je pripravené podeliť sa s Bulharskom o naše skúsenosti s prijímaním eura.