Štátny tajomník L. Parízek na oficiálnej návšteve Tadžikistanu

4.11.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov | Tadžikistan
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek navštívil dnes (4. novembra 2016) Tadžikistan, kde uskutočnil medziministerské konzultácie s námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Tadžikistanu Muzafarom Husejnzodom. Bilaterálne tiež rokoval s námestníčkou Ministerstva ekonomického rozvoja a obchodu Tadžikistanu Džabarzodou Gulru. ​Medziministerské konzultácie sa uskutočnili na základe dohody o spolupráci medzi rezortmi zahraničia oboch krajín.
 
Štátny tajomník otvoril slovensko-tadžické podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastnilo približne 40 podnikateľských subjektov. ,,Medzi našimi krajinami existuje veľký investičný, exportný a priemyselný potenciál v oblastiach energetiky, farmácie, zdravotníctva, v cestovnom ruchu či textilnom priemysle. Verím, že uskutočnenie fóra prispeje k oživeniu ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Tadžikistanom,” uviedol štátny tajomník L. Parízek.
 
SR má záujem o rozvoj bilaterálnej spolupráce s krajinami Strednej Ázie. SR je ochotná pomôcť Tadžikistanu v oblasti odovzdávania a transferu skúseností a expertíz z transformácie spoločnosti a budovania trhovej ekonomiky, ako aj v oblasti vzdelávania a humanitárnej oblasti. Štátny tajomník odovzdal námestníkovi Ministerstva zahraničných vecí Tadžikistanu Muzarafovi Husejnzodovi šek v hodnote 10 000 Eur ako mikrogrant, ktorý bude využitý na vzdelávacie a zdravotnícke účely.
 
Štátny tajomník Lukáš Parízek s namestníkom ministra zahraničných vecí Tadzikistanu Muzafarom Husejnzodom Štátny tajomník Lukáš Parízek s namestníkom ministra zahraničných vecí Tadzikistanu Muzafarom Husejnzodom Medziministerské konzultácie medzi SR a Tadžikistanom Medziministerské konzultácie medzi SR a Tadžikistanom Odovzdanie symbolického šeku namestníkovi Ministerstva zahraničných vecí Tadžikistanu Muzafarovi Husejnzodovi Odovzdanie symbolického šeku namestníkovi Ministerstva zahraničných vecí Tadžikistanu Muzafarovi Husejnzodovi