Štátny tajomník L. Parízek na oficiálnej návšteve Uzbekistanu

3.11.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov | Uzbekistan

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek navštívil 2. a 3. novembra Uzbekistan, kde uskutočnil medziministerské konzultácie s námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Uzbekistanu Dilyorom Khakimovom. Bilaterálne tiež rokoval s ministrom zahraničných vecí Abdulazizom Kamilovom a ministrom pre vonkajšie ekonomické vzťahy, investície a obchod Elyorom Ganievom.

 

,,Uskutočnenie mojej návštevy svedčí o úprimnom záujme Slovenskej republiky o aktivizáciu rozvoja bilaterálnej spolupráce, s dôrazom na zahraničnopolitický dialóg a vzájomne výhodnú obchodno-ekonomickú spoluprácu. Našou snahou je využiť potenciál oboch krajín, ktorý bude viesť k dohodnutiu konkrétnych projektov ekonomickej spolupráce. Práve včera sme s partnermi otvorili slovensko-uzbecké biznis fórum, ktorého sa zúčastňuje aj skupina slovenských podnikateľov,” uviedol štátny tajomník L. Parízek.

 

Návšteva sa uskutočňuje pri príležitosti 20. výročia etablovania diplomatickej misie SR v Taškente a rovnako tak  počas osláv 25. výročia štátnej nezávislosti Uzbekistanu. Bilaterálne konzultácie potvrdili obnovenie vzájomného politického dialógu a vytvorili vhodné predpoklady na posilnenie spolupráce, predovšetkým obchodnej výmeny a potenciálnej investično-technologickej spolupráce.

 

,,Konkrétnym výsledkom našich konzultácií je dohoda na praktickom zriadení medzirezortnej komisie pre obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi SR a Uzbekistanom a uskutočnenie jej prvého zasadnutia v prvom polroku 2017,” zdôraznil štátny tajomník Parízek.

 

V rámci oficiálneho programu druhého dňa delegácia navštívila historické mesto Samarkand, kde si štátny tajomník uctil pamiatku prvého prezidenta Uzbeckej republiky Islama Karimova.

 

V Samarkande prijal štátneho tajomníka hokim Samarkandskej oblasti Zoir Mirzaev, ktorému odovzdal L. Parízek šek v hodnote desať tisíc eur ako mikrogrant určený škole pre postihnuté deti. Štátny tajomník zároveň otvoril fotografickú výstavu o Slovensku L. Struhára a výstavu prác slovenských ilustrátorov ocenených na BIB v rokoch 1967-2013.

Štátny tajomník L. Parízek a minister zahraničných vecí Uzbekistanu Abdulaziz Kamilov. Štátny tajomník L. Parízek a minister zahraničných vecí Uzbekistanu Abdulaziz Kamilov. Medziministerské konzultácie štátneho tajomníka Lukáša Parízka s námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Uzbekistanu Dilyorom Khakimovom. Medziministerské konzultácie štátneho tajomníka Lukáša Parízka s námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Uzbekistanu Dilyorom Khakimovom. Štátny tajomník Lukáš Parízek a minister pre vonkajšie ekonomické vzťahy, investície a obchod Uzbekistanu Elyor Ganiev. Štátny tajomník Lukáš Parízek a minister pre vonkajšie ekonomické vzťahy, investície a obchod Uzbekistanu Elyor Ganiev.
L. Parízek odovzdal hokimovi Samarkandskej oblasti Zoirovi Mirzaevovi šek v hodnote desať tisíc eur ako mikrogrant určený škole pre postihnuté deti. L. Parízek odovzdal hokimovi Samarkandskej oblasti Zoirovi Mirzaevovi šek v hodnote desať tisíc eur ako mikrogrant určený škole pre postihnuté deti.