Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek prijal nového egyptského veľvyslanca

8.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Egypt

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (8. januára 2019) nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky v SR so sídlom v Bratislave Bassema Mohamed Abdel-Alim KHALILA v súvislosti s odovzdaním kópií poverovacích listín.

 

Štátny tajomník vyzdvihol príspevok Egypta k stabilizácii a podpore mierových procesov v regióne Blízkeho východu. Spoločne s novým veľvyslancom ocenili priateľské bilaterálne vzťahy Slovenska s Egyptom a vyjadrili sa za ďalšie prehlbovanie politického dialógu, spolupráce v ekonomickej oblasti a v otázkach spoločného záujmu. „Verím, že po ostatnej úspešnej podnikateľskej misii v Egypte sa nám spoločne podarí oživiť vzájomný zahraničný obchod a aj egyptskí podnikatelia a obchodníci využijú možnosti, ktoré ponúka priemysel a ekonomika Slovenska“, konštatoval L. Parízek.  V rámci rozhovorov sa partneri venovali aj otázkam slovenských predsedníctiev v regionálnych organizáciách V4 a OBSE, ako aj možnostiam spolupráce v rámci nich.